Vpliv koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) na sodne in upravne postopke ter delo notarjev

Zaradi hitrosti širjenja okužb s koronavirusom in njegovih posledic so svoje poslovanje že prilagodili tudi državni organi in notarji.

Delo sodišč in upravnih organov

Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije je dne 13. 3. 2020 izdal odredbo o posebnih ukrepih, skladno s katero vsa sodišča od 16. 3. 2020 opravljajo naroke in odločajo samo v nujnih zadevah, ki so navedene v 83. členu Zakona o sodiščih. Razen v teh nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov procesni roki ne tečejo, prav tako se ne vročajo sodna pisanja. Če je bilo sodno pisanje vročeno, začnejo teči procesni roki prvi naslednji dan, ko prenehajo veljati posebni ukrepi, pri čemer bodo omenjena odredba in na njeni podlagi določeni drugi ukrepi trajali do javno objavljenega preklica, vendar najdlje do 16. 5. 2020.

Ob tem velja poudariti, da omenjena odredba vpliva samo na procesne roke (npr. rok za vložitev odgovora na tožbo in pripravljalnih vlog, rok za vložitev pravnega sredstva, itd., a zgolj v nenujnih zadevah), ne pa tudi na materialne roke (npr. rok za vložitev tožbe zaradi motenja posesti, tožbe zaradi nezakonitosti odpovedi delovnega razmerja, tožbe zaradi nedopustnosti izvršbe, zasebne tožbe, itd.). Slednji (zaenkrat) tečejo normalno, vendar pa je Državni zbor v petek, 20. 3. 2020, že sprejel interventni zakon, ki naslavlja problematiko odzivanja pravosodja in organov upravnega poslovanja na širjenje koronavirusa (Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)). Ta predvideva zadržanje teka vseh rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom, in sicer do ugotovitve Vlade RS, da ne obstojijo več razlogi za to oziroma najkasneje do 1. julija 2020. Zakon zaenkrat še ne velja, vendar je pričakovati, da bo stopil v veljavo v prihodnjih dneh, in sicer naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odredba predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije velja le za sodne in ne tudi za upravne postopke. Roki v slednjih tako zaenkrat normalno tečejo naprej, tudi to pa se bo z uveljavitvijo Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) spremenilo. Zakon namreč predvideva tudi zadržanje teka vseh rokov v upravnih zadevah (razen v nujnih zadevah) za opravljanje procesnih dejanj strank, za izpolnitev njihovih materialnih obveznosti ter rokov za opravljanje procesnih dejanj upravnih in drugih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil in izdajanje upravnih aktov, ter podaljšanje rokov za uveljavitev materialnih pravic v upravnih zadevah, ki se iztečejo v času izvajanja ukrepov po tem zakonu.

Delo notarjev

Z namenom preprečitve širjenja okužbe z novim virusom so svoje poslovanje prilagodili tudi notarji. Notarska zbornica na svoji spletni strani javno naproša stranke, da z notarskimi pisarnami komunicirajo preko elektronske pošte ali telefona ter tako pridobijo vse predhodne informacije, povezane z notarsko storitvijo, ki jo želijo opraviti oziroma pripravo dokumentov, ki jih potrebujejo, ter da se na enak način dogovorijo tudi za termin osebnega obiska v notarski pisarni, vendar le, če je ta nujen.

Tudi to se utegne v prihodnjih dneh zaostriti. Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) bo namreč – ko bo stopil v veljavo – dal pooblastilo predsedniku Notarske zbornice Slovenije, da sprejme začasne ukrepe v zvezi s poslovanjem notarskih pisarn, ki se nanašajo zlasti na način ali omejitev izvajanja uradnih ur za sprejemanje strank. Ne glede na to pa predsednik Notarske zbornice Slovenije ne bo mogel sprejeti ukrepa popolnega zaprtja notarske pisarne. Ta ukrep bo – ko bo interventni zakon stopil v veljavo – lahko sprejel le minister, pristojen za pravosodje, in sicer na predlog Notarske zbornice Slovenije. V vsakem primeru bo Notarska zbornica Slovenije seznanila javnost s sprejetjem omenjenih začasnih ukrepov z objavo na svoji spletni strani.

SORODNE OBJAVE
Sodna praksa sodišča Evropske unije: Odstop od paketnega potovanja v primeru izrednih okoliščin

Sodna praksa sodišča Evropske unije: Odstop od paketnega potovanja v primeru izrednih okoliščin

Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju: »SEU«) je s sodbo v zadevi opr. št. C-83/22 z dne 14. 9. 2023 (v nadaljevanju: »Sodba«)…

Preberi več
Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – ukrepi za reševanje stanovanjske stike

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – ukrepi za reševanje stanovanjske stike

Z dnem 2. 9. 2023 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz…

Preberi več
Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – Ukrepi na davčnem področju

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – Ukrepi na davčnem področju

Z dnem 2. 9. 2023 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz…

Preberi več

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: