Ste pripravljeni na novo Uredbo o prospektu?

21. julija 2019 se je začela uporabljati glavnina določb nove Uredbe o prospektu, ki je bila sicer sprejeta pred dvema letoma. Nova Uredba razveljavlja dosedanjo Direktivo o prospektu ter nadomešča določbe o prospektu vsebovane v nacionalni zakonodaji (v Sloveniji v Zakonu o trgu finančnih instrumentov), s tem pa predstavlja nov mejnik pri izgradnji enotnega trga kapitala v EU.

Za izdajatelje, vlagatelje in druge udeležence kapitalskih trgov nova Uredba – ki sicer sledi zasnovi do sedaj veljavne Direktive – prinaša spremembe zlasti na naslednjih področjih:

  • Povzetek prospekta: Nova Uredba si prizadeva, da bi bil povzetek prospekta – ki je pogosto edini del prospekta, ki si ga vlagatelji natančno preberejo – čim bolj koristen. S tem namenom je določeno, da sme biti povzetek dolg največ 7 strani ter da sme vsebovati največ 15 faktorjev tveganja – povzetek se mora torej osredotočiti na tisto, kar je pomembno in kar je za določeno izdajo specifično. Poleg obvezne vsebine povzetka, se izdajateljem omogoča določena fleksibilnost – vključijo lahko informacije, ki jih štejejo za “bistvene in pomembne”.
  • Poenostavljen prospekt: Uredba uvaja možnost tim. poenostavljenega prospekta, tj. prospekta, ki vsebuje poenostavljena razkritja. Takšni prospekti se lahko izdajo v zvezi s sekundarnimi izdajami vrednostnih papirjev, ki so bili uvrščeni na reguliran trg ali zagonski trg malih in srednjih podjetij vsaj 18 mesecev.
  • Prospekt EU za rast: Z namenom olajševanja dostopa do kapitalskih trgov zagonskim podjetjem – s tem pa do kapitala za njihovo uspešno rast – Uredba uvaja tim. prospekt EU za rast, tj. standardiziran prospekt, ki naj bi ga bilo mogoče pripraviti bistveno lažje in naj bi bil povezan z manjšimi administrativnimi obremenitvami.
SORODNE OBJAVE
Sodna praksa sodišča Evropske unije: Odstop od paketnega potovanja v primeru izrednih okoliščin

Sodna praksa sodišča Evropske unije: Odstop od paketnega potovanja v primeru izrednih okoliščin

Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju: »SEU«) je s sodbo v zadevi opr. št. C-83/22 z dne 14. 9. 2023 (v nadaljevanju: »Sodba«)…

Preberi več
Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – ukrepi za reševanje stanovanjske stike

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – ukrepi za reševanje stanovanjske stike

Z dnem 2. 9. 2023 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz…

Preberi več
Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – Ukrepi na davčnem področju

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – Ukrepi na davčnem področju

Z dnem 2. 9. 2023 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz…

Preberi več

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: