Sprejet je Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu

Državni zbor je na seji dne 25. 5. 2023 sprejel Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu (ZIAG, v nadaljevanju: »Zakon«), s katerim se v slovenski pravni red prenaša Direktiva 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva. Cilj Zakona je vzpostavitev goste javno dostopne mreže polnilne in oskrbovalne infrastrukture za alternativna goriva v prometu ter povečanje deleža vozil na alternativna goriva.

Zakon predvideva tri ravni razvoja infrastrukture za alternativna goriva.

  1. Vzpostavlja strateško načrtovanje infrastrukture za alternativna goriva, in sicer:
  • polnilna infrastruktura za vozila, plovila in mirujoče zrakoplove,
  • oskrbovalna infrastruktura za vozila in plovila na zemeljski plin,
  • oskrbovalna infrastruktura za vodik,

pri čemer daje Zakon poudarek načrtovanju mreže električne polnilne infrastrukture za cestni promet. Koordiniran način načrtovanja bo upošteval dolgoročne vplive integracije prometa v elektroenergetski sistem za zaščito in stabilnost omrežja, zaradi česar se bo vzpostavila gospodarska javna služba (GJS) za identifikacijo lokacij, vzpostavitev in upravljanje polnilnih parkov visokih moči od 300 kW. Način načrtovanja lokacij, na katerih se bo vzpostavljala električna polnilna struktura, temelji na učinkoviti izrabi že obstoječe podporne infrastrukture, kot je prometna, energetska, komunikacijska ter druga dopolnjujoča infrastruktura.

  1. Zakon predvideva uvedbo dolgoročnega namenskega vira za sofinanciranje ukrepov prehoda na alternativna goriva, in sicer se bo po potrebi za izvajanje ukrepov iz Zakona namenilo sredstva iz letne dajatve za uporabo v Sloveniji registriranih motornih in priklopnih vozil v cestnem prometu, ki ga bo sicer določila vlada z uredbo. Dodatni prispevki tako niso predvideni.

 

  1. Zakon prav tako določa ustanovitev centra za spodbujanje prehoda na alternativna goriva kot izvedbenega telesa za izvajanje javnih razpisov in pozivov za dodeljevanje namenskih sredstev za vzpostavitev ustrezne polnilne in oskrbovalne infrastrukture, za spremembo strukture voznega parka ter drugih podpornih ukrepov, ki bodo pospešili prehod na alternativna goriva.

Z Zakonom so določeni tudi tehnični predpisi za nameščanje, delovanje in vzdrževanje polnilne in oskrbovalne infrastrukture.

Za ustrezno načrtovanje in finančno podporo ukrepom, ki bodo usmerjeni na področja, kjer obstajajo pomanjkljivosti v javno dostopni infrastrukturi za alternativna goriva, Zakon uvaja obvezno registracijo polnilne in oskrbovalne infrastrukture ter posredovanje podatkov o lokaciji, zmogljivosti, ceni, itd. na nacionalno točko dostopa. Podatki iz nacionalne točke dostopa se bodo prenašali tudi v digitalno platformo za spodbujanje investicij, kjer se bodo združili s podatki o nezasedenih načrtovanih lokacijah (priključne moči, možnost parkirnih površin) iz načrtov elektrooperaterjev in lokalnih načrtov.

Preglednost in transparentnost obstoječe polnilne infrastrukture bo koristila tako uporabnikom kot lastnikom in investitorjem, saj bo omogočila večjo izkoriščenost obstoječe infrastrukture, investitorje pa usmerjala na lokacije, ki še niso zasedene.

SORODNE OBJAVE
Sodna praksa sodišča Evropske unije: Odstop od paketnega potovanja v primeru izrednih okoliščin

Sodna praksa sodišča Evropske unije: Odstop od paketnega potovanja v primeru izrednih okoliščin

Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju: »SEU«) je s sodbo v zadevi opr. št. C-83/22 z dne 14. 9. 2023 (v nadaljevanju: »Sodba«)…

Preberi več
Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – ukrepi za reševanje stanovanjske stike

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – ukrepi za reševanje stanovanjske stike

Z dnem 2. 9. 2023 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz…

Preberi več
Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – Ukrepi na davčnem področju

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – Ukrepi na davčnem področju

Z dnem 2. 9. 2023 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz…

Preberi več

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: