Slovenija bo posredovala v pritožbi ribičev proti Hrvaški pred ESČP

Evropsko sodišče za človekove pravice (»ESČP«) je marca letos obvestilo Slovenijo, da so bile Hrvaški vročene tri pritožbe slovenskih ribičev proti Hrvaški glede zatrjevanih kršitev Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic. To pomeni, da je ESČP navedene pritožbe spoznalo za dopustne in jih bo v nadaljevanju vsebinsko obravnavalo.

Skladno s prvim odstavkom 36. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic (»EKČP«) ima država članica, katere državljani so pritožniki pravico, da v vseh primerih pred senatom ali velikim senatom ESČP predloži pisne pripombe oziroma sodeluje pri obravnavi. V konkretnem primeru je Slovenija 5. junija 2023 s pismom obvestila ESČP, da bo v navedenih postopkih treh pritožb slovenskih ribičev posredovala in na ta način nudila pomoč in podporo pri zaščiti pravnih koristi slovenskih ribičev, ki so bili oškodovani zaradi nepriznavanja arbitražne razsodbe s strani Hrvaške.

Ozadje navedenih pritožb je arbitražni sporazum med Hrvaško in Slovenijo, ki je bil podpisan 4. novembra 2009 (»arbitražni sporazum«) z namenom rešiti mejni spor med državama, ki je nastal po osamosvojitvi nekdanje Jugoslavije. Konkretno se je spor nanašal na določitev meje v Piranskem zalivu in na kopnem.

Na podlagi arbitražnega  sporazuma je bilo ustanovljeno arbitražno sodišče, ki je 29. junija 2017 razglasilo končno razsodbo v arbitraži med Slovenijo in Hrvaško in s tem določilo morsko in kopensko mejo med državama. Z razsodbo je arbitraža določila (i) celotno kopensko mejo med Slovenijo in Hrvaško, (ii) mejo na morju med državama, ki doslej še nikoli ni bila določena in (iii) pravico Slovenije do stika z odprtim morjem.

Kljub razsodbi arbitražnega sodišča, Hrvaška ni priznala veljavnosti sporazuma in ne izvaja svojih dolžnosti na način, kot ji je bilo naloženo z arbitražno razsodbo. V konkretnem primeru namreč hrvaški organi zaračunavajo kazni slovenskim ribičem za ribolov na območju v Piranskem zalivu, ki je po arbitražni razsodbi sicer pripadlo Sloveniji. Ker so slovenski ribiči izčrpali vsa pravna sredstva na Hrvaškem, vključujoč hrvaško ustavno sodišče, so začeli predmetne postopke pred ESČP, pri katerih bo, kot navedeno, posredovala tudi Slovenija. V nadaljevanju postopka ima Hrvaška možnost, da se opredeli do posredovanja Slovenije.

SORODNE OBJAVE
Sodna praksa sodišča Evropske unije: Odstop od paketnega potovanja v primeru izrednih okoliščin

Sodna praksa sodišča Evropske unije: Odstop od paketnega potovanja v primeru izrednih okoliščin

Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju: »SEU«) je s sodbo v zadevi opr. št. C-83/22 z dne 14. 9. 2023 (v nadaljevanju: »Sodba«)…

Preberi več
Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – ukrepi za reševanje stanovanjske stike

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – ukrepi za reševanje stanovanjske stike

Z dnem 2. 9. 2023 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz…

Preberi več
Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – Ukrepi na davčnem področju

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – Ukrepi na davčnem področju

Z dnem 2. 9. 2023 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz…

Preberi več

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: