Okoljsko pravo

Svetujemo pri odzivanju na celoten spekter pravnih in poslovnih vprašanj, ki jih postavljajo okoljevarstvena zakonodaja in okoljski izzivi pri poslovanju naših strank.

Naša ekipa strokovnjakov nudi dobro utemeljene pravne nasvete in nasvete glede vprašanj skladnosti, korporativnih in finančnih transakcij ter sporov glede okoljskih zahtev in morebitnih okoljskih škod.

Svetujemo iz celotnega področja okoljskega prava, vključno z okoljsko zakonodajo EU in zakonodajnimi postopki, okoljskimi nasveti o infrastrukturi ter razvoju projektov in financah, mednarodno trgovino in okoljem, skrbjo za okolje in svetovanje pri transakcijah, skladnostjo z okoljsko regulativo in zastopamo stranke v okoljskih sporih.

Kontakt
Uroš Križanec, LL.M.

Managing Partner

uros.krizanec@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 775 606

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: