Insolvenčno pravo in prestrukturiranja

Z združevanjem regulativnih znanj, poslovnih spoznanj in specifičnega sektorja znanja nudimo celotne storitve z dodano vrednostjo licenciranim podjetjem, dolžniškim družbam in njihovim odborom, bankam, kakor tudi različnim vrstam posojilodajalcev ter trgovinskim upnikov na eni in dolžnikom na drugi strani.

Ohlapne gospodarske razmere, večja konkurenca in vse večja zapletenost podjetij na današnjih trgih pomenijo, da lahko kadar koli pride do finančnih težav. Podjetje se mora zavedati in načrtovati, da bi se izognilo povečanju notranjega in zunanjega pritiska ter pravnih vprašanj, ki se lahko pojavijo.

Naša ekipa pomaga strankam pri obravnavanju takih primerov z združevanjem regulativnega znanja in izkušenj, poslovnega znanja in specifičnega sektorja znanja.

Stranke lahko pričakujejo izjemno analizo tveganja, vrhunske veščine vodenja projektov in pragmatično svetovanje na področjih postopkov zaradi insolventnosti, davčnega prestrukturiranja, reprogramiranja dolga, upravljanja kriz in načrtovanja nepredvidenih ukrepov, izvajanja prestrukturiranja podjetij, vključno s premoženjem in sodnimi postopki ter stečajnega postopka.

Kontakt
Jan Sibinčič

Managing Partner

jan.sibincic@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 834 736

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: