Javna naročila in javno zasebno partnerstvo

Imamo izkušnje pri obravnavi vprašanj javnih naročil v Sloveniji z vidika vseh, ki so vključeni v postopek javnega naročanja in vam zato zna predstaviti problematiko iz več različnih zornih kotov ter ustrezno svetovati.

Svojim strankam, ki so naročniki in ponudniki, nudimo pravno svetovanje pri izvajanju postopkov javnih naročil ter o vložitvi revizij in drugih zahtev, namenjenih zaščiti interesov ponudnika.

Redno spremljamo prakse javnih naročil, kar nam še dodatno omogoča, da našim strankam ponudimo najboljšo rešitev v danem trenutku.

Kontakt
Uroš Križanec, LL.M.

Managing Partner

uros.krizanec@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 775 606

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: