Arbitraža

Strokovnjaki naše odvetniške pisarne nudijo storitve svetovanja in zastopanja strank v drugih oblikah alternativnega reševanja sporov, vključno s posredovanjem, zunajsodnimi poravnavami in drugimi rešitvami, ki vodijo v mirno rešitev spora.

V večini primerov je najbolje spor reševati soglasno in hitro, zato se stranke pogosto odločijo, da medsebojne zadeve rešijo z arbitražo. Njeni postopki imajo različne prednosti v primerjavi s sodnimi poravnavami, kot so večja stroškovna in časovna učinkovitost, zaupnost in fleksibilnost postopka.

Naša arbitražna ekipa svetuje in zastopa številne finančne in industrijske stranke v vseh oblikah arbitraže, vključno s spori, obravnavanimi v arbitražnih pravilih ICC, VIAC, ICSID in UNCITRAL. Imamo vsebinsko pravno strokovno znanje in znanje industrije, da bi rešili potrebe strank in zagotovili boljše svetovanje.

Ponujamo posebno strokovno znanje na področju gospodarskih sporov, mednarodne in domače trgovinske arbitraže, posredovanja in drugih oblik alternativnega reševanja sporov ter sporov delovnega prava.

Kontakt
Uroš Križanec, LL.M.

Managing Partner

uros.krizanec@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 775 606

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: