Bančništvo in finance

Zastopamo nekatere izmed največjih družb v jugovzhodni Evropi na področju bančništva, vrednostnih papirjev in s tem povezanih regulativnih zadev ter pri tem usmerjamo vodilne institucije v tem kompleksnem, negotovem in hitro spreminjajočem se okolju.

Svetujemo največjim domačim in mednarodnim institucijam na celotnem področju bančništva, vrednostnih papirjev in s tem povezanih regulativnih zadev.

S tesnim sodelovanjem z odvetniki iz naših drugih delovnih skupin nudimo celovito brezhibno storitev finančnim institucijam in tistim, ki delujejo ali vlagajo v ta zelo urejen sektor, vključno z zasebnimi lastniškimi skladi, »hedge« skladi in investicijskimi družbami za upravljanje.

Skupina za bančništvo in finance ponuja močne in poglobljene praktične izkušnje tako na področju transakcij kot tudi na regulativnem področju. Z mednarodnimi in lokalnimi izkušnjami ter sodelovanjem izstopamo z našo sposobnostjo reševanja najsložnejših transakcij z več sodnimi oblastmi.

Naša storitve na področju bančništva in financ pokrivajo splošno bančništvo, finance (vključno s pridobivanjem in financiranjem projektov), prestrukturiranje dolga in refinanciranje, pridobitev in razpolaganje s stisnjenimi in/ali nebistvenimi sredstvi in ​​posojilnimi portfelji, trgovanje s terjatvami ter dolžniške, hibridne in kapitalske trge, povezane z lastniškim kapitalom, vključno z regulativnimi kapitalskimi transakcijami. Prav tako svetujemo na področju izvedenih finančnih instrumentov, strukturiranega financiranja, skladov, upravljanja premoženja, regulativnih in finančnih storitev ter izpodbijanja izvedenih finančnih instrumentov.

Kontakt
Jan Sibinčič

Managing Partner

jan.sibincic@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 834 736

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: