Predlog novele Zakona o zaščiti živali

Dne 13. 4. 2023 je skupina poslank in poslancev v Državni zbor posredovala besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (v nadaljevanju: »Predlog novele Zakona o zaščiti živali«), ki je trenutno v drugi obravnavi.

 

Ključni cilj Predloga novele Zakona o zaščiti živali, ki je bil s strani Veterinarske zbornice Slovenije, Veterinarske fakultete ter kmetov sprejet negativno, je okrepitev odgovornega lastništva živali kot čutečih bitij, zmanjševanje števila zapuščenih in trpinčenih živali ter poglabljanje zavedanja o vrednotah ravnanja z živalmi.

 

Predlog novele Zakona o zaščiti živali predvideva, da bo s spremenjeno ureditvijo implementiral naslednje rešitve, in sicer:

  • ustanovitev prehodnih hlevov za odvzete živali;
  • omogočil aktivno sodelovanje društvom, ki delujejo v javnem interesu pri svetovanju skrbnikom živali ter sodelovanje z nadzornimi organi preko imenovanih svetovalcev za zaščito živali;
  • dodelitev statusa »delovnih živali« terapevtskim psom;
  • uveljavitev obveznega označevanja mačk;
  • zakonsko osnovo za vzpostavitev mobilnih klavnic;
  • ustanovitev specializirane inšpekcije za zaščito živali;
  • popolno prepoved privezovanja psov;
  • vzpostavitev obveznega internega videonadzora v klavnicah;
  • širitev definicije mučenja živali, ki je lahko izvršeno tudi iz hude malomarnosti;
  • prepoved uporabe vseh živali za nastopanje in prikazovanje v cirkusu.

 

Do Predloga novele Zakona o zaščiti živali se je na svoji 96. dopisni seji opredelila tudi Vlada Republike Slovenije, ki splošno predlog podpira, saj meni, da je ključnega pomena, da se v Državnem zboru opravi temeljita splošna razprava o predlogu zakona. Ne glede na navedeno pa je kot očitek na predlog zakona izpostavila podnormiranje nekaterih od predlaganih rešitev ter pozvala, naj se v splošno razpravo vključi tudi strokovne institucije in združenja, in na ta način omogoči celovito soočenje vseh argumentov.

SORODNE OBJAVE
Novela Zakona o upravnem sporu (ZUS-1) zagotavlja večjo učinkovitost in hitrost odločanja v upravnem sporu

Novela Zakona o upravnem sporu (ZUS-1) zagotavlja večjo učinkovitost in hitrost odločanja v upravnem sporu

Junija bo v veljavo stopila novela C Zakona o upravnem sporu (»ZUS-1«), ki je bila objavljena v Uradnem listu RS…

Preberi več
Spremembe na področju evidence dela

Spremembe na področju evidence dela

Državni Zbor je na seji dne 21. 4. 2023 sprejel novelo Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti…

Preberi več
Novela Zakona o tujcih

Novela Zakona o tujcih

Državni zbor je 28. marca 2023 po nujnem postopku sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (v nadaljevanju:…

Preberi več

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: