Pomembne spremembe Poslovnika Splošnega sodišča Evropske unije

14. 2. 2023 je bila v Uradnem listu EU objavljena sprememba Poslovnika Splošnega sodišča EU (v nadaljevanju: »Poslovnik«), s katerimi želi Splošno sodišče spodbuditi modernejše in učinkovitejše delovanje. Spremembe Poslovnika so stopile v veljavo dne 1. 4. 2023, med vidnejšimi spremembami pa so ureditev možnosti uporabe videokonference na obravnavi, spodbujanje proaktivnega vodenja zadev ter ureditev pravil o varstvu osebnih podatkov strank kot fizičnih oseb. Rešitve za spremembe Poslovnika so podrobneje razdelane v spremembi Praktičnih določb za izvajanje Poslovnika Splošnega sodišča, objavljeni dne 10. 3. 2023.

 

Uporaba videokonference

 

Splošno sodišče uvaja možnost uporabe videokonference na obravnavi s tem, da je za to področje sprejelo pravni in tehnični okvir. Videokonferenca se je izkazala za bistveno orodje pri zagotavljanju kontinuitete sodne dejavnosti med zdravstveno krizo. Prošnja za sodelovanje prek videokonference, ki jo vloži zastopnik, ki ne more fizično sodelovati na obravnavi, mora biti utemeljena z zdravstvenimi, varnostnimi ali drugimi resnimi razlogi ter vložena takoj, ko je razlog za zadržanje znan.

 

Elektronski podpis

 

Splošno sodišče je marca 2022 začelo z elektronskim podpisovanjem svojih sodb in sklepov. V Praktičnih določbah za izvajanje Poslovnika so določena podrobna pravila glede kvalificiranega elektronskega podpisa njegovih odločb ter pravila glede trajne in varne hrambe elektronskih izvirnikov teh dokumentov.

 

Proaktivno in efektivno vodenje zadev

 

Spremembe Poslovnika spodbujajo Splošno sodišče k proaktivnemu vodenju zadev. Tako na primer sodni tajnik po uvedenih spremembah ne potrebuje zahteve sodnika, generalnega pravobranilca ali stranke postopka za prevod procesnih aktov v jezik postopka in po potrebi v drug jezik, ampak lahko za to poskrbi sam. Sodni tajnik prav tako skrbi za to, da je zagotovljeno tolmačenje povedanega na obravnavi.

 

Odvetniku, ki zastopa stranko ali ji pomaga, ni potrebno predložiti potrdila, da je upravičen do zastopanja pred sodišči države članice, če je bil tak dokument že vložen za odprtje uporabniškega računa na spletnem portalu Sodišča EU e-Curia.

 

Vzorčna zadeva in skupna obravnava

 

Poslovnik določa pojem »vzorčna zadeva«. Če se v več zadevah, ki potekajo pred Splošnim sodiščem, odpira isto pravno vprašanje in je v interesu učinkovitega izvajanja sodne oblasti izogniti se vzporednim obravnavanjem teh zadev, se lahko ena od njih – tista, ki je najprimernejša za preučitev tega vprašanja – določi kot vzorčna zadeva, postopek v drugih zadevah pa se prekine do razrešitve vzorčne zadeve. Ta bo obravnavana prednostno, stranke v prekinjenih postopkih pa bodo zaslišane, ko se bo postopek v njihovih zadevah nadaljeval. Zaradi velikega števila zadev bo vzorčna sodba pomagala razbremeniti in skrajšati trajanje sodnih postopkov pred Splošnim sodiščem.

 

Podobno Poslovnik po novem omogoča, da Splošno sodišče opravi skupne obravnave v več zadevah, če med njimi obstaja podobnost, in to ne glede na to, ali so izpolnjeni pogoji za združitev.

 

Varstvo podatkov

 

Splošno sodišče je s spremembami Poslovnika upoštevalo tudi razvoj zakonodaje o varstvu osebnih podatkov fizičnih oseb v EU. V Poslovniku se odslej jasno razlikuje med obdelavo osebnih podatkov fizičnih oseb in obdelavo podatkov, ki niso osebni podatki. Splošno sodišče lahko med postopkom po uradni dolžnosti ali na predlog stranke, ki ga ta vloži z ločeno vlogo, odloči, da se izpustijo imena in priimki fizičnih oseb, ne glede na to, ali gre za stranke ali tretje osebe, ter vsi drugi osebni podatki teh fizičnih oseb, navedeni v dokumentih in informacijah, ki se nanašajo na zadevo in so dostopni javnosti. Podobno lahko med postopkom po uradni dolžnosti ali na obrazloženi predlog stranke, ki ga ta vloži z ločeno vlogo, odloči, da se podatki, ki niso osebni podatki fizičnih oseb ter ki so navedeni v dokumentih in informacijah, ki so dostopni javnosti, izpustijo, če obstajajo upravičeni razlogi, ki utemeljujejo, da se ti podatki ne razkrijejo javno.

SORODNE OBJAVE
Sodna praksa sodišča Evropske unije: Vinogradnik lahko pod določenimi pogoji pri označevanju svojega vina navede svoje vinogradniško posestvo, čeprav je proces pridelave in stiskanja grozdja potekal na posestvu drugega vinogradnika

Sodna praksa sodišča Evropske unije: Vinogradnik lahko pod določenimi pogoji pri označevanju svojega vina navede svoje vinogradniško posestvo, čeprav je proces pridelave in stiskanja grozdja potekal na posestvu drugega vinogradnika

Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju: »SEU«) je s sodbo v zadevi opr. št. C-354/22 z dne 23. 11. 2023 (v nadaljevanju: »Sodba«)…

Preberi več
Spremembe Zakona o delovnih razmerjih

Spremembe Zakona o delovnih razmerjih

Državni zbor je na izredni seji dne 7. 11. 2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih…

Preberi več
Zavrnitev vkrcanja in pravice letalskih potnikov v EU

Zavrnitev vkrcanja in pravice letalskih potnikov v EU

Sodišče EU je v zadevi, ki se je vodila pod opr. št. C-238/22, obravnavalo primer potnice, ki se ni mogla…

Preberi več

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: