Pokojninska novela – zanimivi vidiki

Z novim letom je v veljavo stopila pokojninska novela, ki v pokojninski sistem prinaša številne pozitivne spremembe. Medtem ko se je prejšnja novica dotaknila poglavitnega cilja novele, ki predstavlja zvišanje oziroma nagrado delovne aktivnosti med starejšimi delavci, pa v nadaljevanju predstavljamo še nekaj zanimivosti.

Kot navaja že prejšnja ureditev, se oseba lahko upokoji pri starosti 65 let, če ima najmanj 15 let zavarovalne dobe, oziroma pri starosti 60 let, če ima najmanj 40 let pokojninske dobe. Starostna meja pa se lahko za zavarovanca zniža zaradi skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka (v prvem letu otrokove starosti), služenja obveznega vojaškega roka in zaradi vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti.

Pogojev za predčasno pokojnino pa prihod leta 2020 in s tem pokojninska novela ne spreminja, kar pomeni, da mora oseba dopolniti 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe. Dobro sprejeto spremembo pa predstavlja višji odmerni odstotek, ki bo za 40 let pokojninske dobe za ženske znašal 63,5 odstotka pokojninske osnove, pri moških pa se bo v šestletnem obdobju postopno povečeval, dokler ne bo izenačen z odmernim odstotkom za ženske.

Pozitivno novost predstavlja tudi možnost, da se pokojnina za vsakega otroka poviša za 1,36 odstotka, vendar največ za tri otroke, pri čemer je obvezen pogoj, da se oseba, ki navedeno možnost uveljavlja, ne upokoji predčasno.

Za konec pa še zanimivost: po svetu je trenutno upokojitev najbolj ugodna za Avstrijce, Italijane, Luksemburžane, Portugalce in Turke – pokojnine so v povprečju le za desetino nižje od njihovih plač. Najmanj pa se upokojitve veselijo Britanci, Mehičani in Litvanci, saj njihove pokojnine v povprečju znašajo tretjino njihovih prejemkov.

SORODNE OBJAVE
Najnovejša sodna praksa Sodišča EU s področja varstva konkurence: ex post presoja koncentracije z vidika zlorabe prevladujočega položaja

Najnovejša sodna praksa Sodišča EU s področja varstva konkurence: ex post presoja koncentracije z vidika zlorabe prevladujočega položaja

Sodišče Evropske Unije (v nadaljevanju: »SEU«) je v postopku predhodnega odločanja izdalo sodbo v zadevi pod opr. št. C-449/21, Towercast…

Preberi več
DIREKTIVA EU glede poročanja podjetij o trajnostnosti

DIREKTIVA EU glede poročanja podjetij o trajnostnosti

Petega januarja 2023 je stopila v veljavo Direktiva o trajnostnem poročanju podjetij (“CSRD”)[1]. CSRD spreminja sedanjo direktivo o nefinančnem poročanju…

Preberi več
Ustavno sodišče je razveljavilo Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB)

Ustavno sodišče je razveljavilo Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB)

Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-4/20-66 z dne 16. 2. 2023, v postopku, začetem na zahtevo Banke Slovenije, v celoti razveljavilo…

Preberi več

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: