Pokojninska novela – zanimivi vidiki

Z novim letom je v veljavo stopila pokojninska novela, ki v pokojninski sistem prinaša številne pozitivne spremembe. Medtem ko se je prejšnja novica dotaknila poglavitnega cilja novele, ki predstavlja zvišanje oziroma nagrado delovne aktivnosti med starejšimi delavci, pa v nadaljevanju predstavljamo še nekaj zanimivosti.

Kot navaja že prejšnja ureditev, se oseba lahko upokoji pri starosti 65 let, če ima najmanj 15 let zavarovalne dobe, oziroma pri starosti 60 let, če ima najmanj 40 let pokojninske dobe. Starostna meja pa se lahko za zavarovanca zniža zaradi skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka (v prvem letu otrokove starosti), služenja obveznega vojaškega roka in zaradi vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti.

Pogojev za predčasno pokojnino pa prihod leta 2020 in s tem pokojninska novela ne spreminja, kar pomeni, da mora oseba dopolniti 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe. Dobro sprejeto spremembo pa predstavlja višji odmerni odstotek, ki bo za 40 let pokojninske dobe za ženske znašal 63,5 odstotka pokojninske osnove, pri moških pa se bo v šestletnem obdobju postopno povečeval, dokler ne bo izenačen z odmernim odstotkom za ženske.

Pozitivno novost predstavlja tudi možnost, da se pokojnina za vsakega otroka poviša za 1,36 odstotka, vendar največ za tri otroke, pri čemer je obvezen pogoj, da se oseba, ki navedeno možnost uveljavlja, ne upokoji predčasno.

Za konec pa še zanimivost: po svetu je trenutno upokojitev najbolj ugodna za Avstrijce, Italijane, Luksemburžane, Portugalce in Turke – pokojnine so v povprečju le za desetino nižje od njihovih plač. Najmanj pa se upokojitve veselijo Britanci, Mehičani in Litvanci, saj njihove pokojnine v povprečju znašajo tretjino njihovih prejemkov.

SORODNE OBJAVE
Sodna praksa sodišča Evropske unije: Odstop od paketnega potovanja v primeru izrednih okoliščin

Sodna praksa sodišča Evropske unije: Odstop od paketnega potovanja v primeru izrednih okoliščin

Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju: »SEU«) je s sodbo v zadevi opr. št. C-83/22 z dne 14. 9. 2023 (v nadaljevanju: »Sodba«)…

Preberi več
Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – ukrepi za reševanje stanovanjske stike

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – ukrepi za reševanje stanovanjske stike

Z dnem 2. 9. 2023 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz…

Preberi več
Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – Ukrepi na davčnem področju

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – Ukrepi na davčnem področju

Z dnem 2. 9. 2023 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz…

Preberi več

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: