Pokojninska novela – pozitivne spremembe v pokojninskem sistemu?

Z novim letom je v veljavo stopila pokojninska novela, ki v pokojninski sistem prinaša številne pozitivne spremembe. Eden izmed poglavitnih ciljev novele je z ugodnimi ukrepi zvišati delovno aktivnost starejših delavcev, oz. le-to ustrezno nagraditi. Ukrepe v zvezi z zasledovanjem navedenega cilja, predstavljamo v nadaljevanju.

Najbolj viden in v medijih največkrat omenjen ukrep za nagrado delovne aktivnosti je ta, da se v primeru izpolnjevanja pogojev za starostno upokojitev dodatna tri leta zaposlitve vrednotijo v višini treh odstotkov letno (oz. polovica leta po 1,5 odstotka).

Z novelo vzpostavljena tudi prilagojena ureditev pri možnosti za kombiniranje statusa delovne aktivnosti s statusom upokojenca, in sicer s spremembo ureditve glede prejemanja delne pokojnine ob hkratnem podaljševanju delovne aktivnosti v polnem obsegu.  Osebe, vključene v obvezno zavarovanje za polni delovni čas, ki izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev, bodo lahko podale zahtevo za izplačilo 40 odstotkov starostne pokojnine. Ta del se jim bo lahko izplačeval tri leta, potem pa bo izplačilo padlo na 20 odstotkov.

V zvezi z zgornjim ukrepom pa je potrebno poudariti, da osebe, ki izpolnjujejo pogoje za predčasno upokojitev, do izplačila dela pokojnine ne bodo več upravičene. Izjemo od navedenega predstavljajo le tisti zavarovanci, ki del pokojnine prejemajo v skladu z veljavno zakonodajo, ki zanje predvideva posebno prehodno ureditev.

Zdajšnjim prejemnikom 20 odstotkov starostne pokojnine, ki se odločijo nadaljevati z delom, bo pokojninski zavod po uradni dolžnosti preračunal del starostne pokojnine na 40 odstotkov. Dodatna zadolžitev zavoda je, da preveri, ali prejemniki delne predčasne pokojnine izpolnjujejo pogoje za odmero pokojnine v višini 40 odstotkov starostne pokojnine, in v skladu z ugotovitvijo izda ustrezno odločbo.

V primerjavi s prejšnjimi ureditvami pa popolno novost predstavlja ureditev, ki poleg polne vključitve v zavarovanje spodbuja tudi vključitev v obvezno zavarovanje za krajši delovni oz. zavarovalni čas (najmanj štiri ure dnevno oz. 20 ur tedensko). Takšen posameznik bo poleg delne pokojnine oziroma sorazmernega dela pokojnine upravičen tudi do izplačila sorazmernega dela 40 odstotne starostne pokojnine.

SORODNE OBJAVE
Predlog novele Zakona o zaščiti živali

Predlog novele Zakona o zaščiti živali

Dne 13. 4. 2023 je skupina poslank in poslancev v Državni zbor posredovala besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o…

Preberi več
Novela Zakona o upravnem sporu (ZUS-1) zagotavlja večjo učinkovitost in hitrost odločanja v upravnem sporu

Novela Zakona o upravnem sporu (ZUS-1) zagotavlja večjo učinkovitost in hitrost odločanja v upravnem sporu

Junija bo v veljavo stopila novela C Zakona o upravnem sporu (»ZUS-1«), ki je bila objavljena v Uradnem listu RS…

Preberi več
Spremembe na področju evidence dela

Spremembe na področju evidence dela

Državni Zbor je na seji dne 21. 4. 2023 sprejel novelo Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti…

Preberi več

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: