Gospodarska področja

Sodelujemo z gospodarskimi subjekti iz različnih področij, kjer s svojim profesionalnim, efektivnim in inovativnim pristopom nudimo dodano vrednost njihovemu poslovanju. S svojim poznavanjem različnih panog na področju celotne jugovzhodne Evrope, spremljanjem razvoja gospodarstva in pravnim znanjem skrbimo, da našim strankam ponudimo kakovostne in celostne rešitve.

Aviacija

Aviacija

Naša ekipa združuje znanje o letalski industriji ter pravnih in regulativnih okvirjih, ki vam pomaga doseči poslovne cilje, ki bodo optimalni za vaše nadaljnje poslovanje.

Skupina naših odvetnikov vam lahko pomaga razumeti in upoštevati številne predpise, ki zadevajo letalsko industrijo.

Ne glede na to, ali ste proizvajalec, lastnik zrakoplova, pilot, operater zrakoplova, ponudnik vzdrževanja letal ali letališče, naša ekipa odvetnikov lahko ponudi pravni nasvet, prilagojen vašim edinstvenim poslovnim potrebam. Prav tako vam pomagamo, če je vaše podjetje udeleženo v sodnih postopkih.

Naš obseg strank vključuje letalske družbe, letališča, vladne organe, regulatorne organe, proizvajalce letal, finančne sektorje, delne lastnike zrakoplovov, operaterje, zavarovalnice, najemodajalce in ponudnike storitev.

Kontakt
Uroš Križanec, LL.M.

Managing Partner

uros.krizanec@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 775 606

Avtomobilska industrija

Avtomobilska industrija

Sodelujemo z vodilnimi podjetji pri zagotavljanju storitev, ki so tesno usklajene s strateškimi in operativnimi poslovnimi potrebami avtomobilske industrije.

Avtomobilska industrija je  kot globalna in ena od največjih ter še vedno naraščajočih panog vedno potrebna kakovostnih pravnih storitev. Ekipa odvetnikov Odvetniške družbe Sibinčič Križanec je zastopala več proizvajalcev avtomobilov in drugih pomembnih podjetij v avtomobilski industriji, zato se tudi naše znanje iz področja avtomobilske industrije vedno veča.

Ponosni smo, da pomagamo podjetjem na mednarodni ravni, ki jih usmerjamo preko transakcij z več pravnimi ureditvami in vprašanji. Naši strokovnjaki nudijo pravne storitve in praktične nasvete, prilagojene potrebam vsake stranke iz avtomobilski industrije.

Naša pisarna pomaga strankam v različnih pravnih zadevah, kot so skladnost s predpisi, varstvo intelektualne lastnine, težave z izdelkom, spori kupca med kupci in dobavitelji, sporazumi o trgovinskih in dobavnih verigah, zadeve v zvezi z okoljem in ravnanjem z odpadki, sklepanje pogodb o motnjah, določanje kršitev glede skladnosti in glob, konkurenca in javna naročila ter zaposlovanje.

Kontakt
Jan Sibinčič

Managing Partner

jan.sibincic@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 834 736

Bančništvo in finance

Bančništvo in finance

Zastopamo nekatere izmed največjih družb v jugovzhodni Evropi na področju bančništva, vrednostnih papirjev in s tem povezanih regulativnih zadev ter pri tem usmerjamo vodilne institucije v tem kompleksnem, negotovem in hitro spreminjajočem se okolju.

Svetujemo največjim domačim in mednarodnim institucijam na celotnem področju bančništva, vrednostnih papirjev in s tem povezanih regulativnih zadev.

S tesnim sodelovanjem z odvetniki iz naših drugih delovnih skupin nudimo celovito brezhibno storitev finančnim institucijam in tistim, ki delujejo ali vlagajo v ta zelo urejen sektor, vključno z zasebnimi lastniškimi skladi, »hedge« skladi in investicijskimi družbami za upravljanje.

Skupina za bančništvo in finance ponuja močne in poglobljene praktične izkušnje tako na področju transakcij kot tudi na regulativnem področju. Z mednarodnimi in lokalnimi izkušnjami ter sodelovanjem izstopamo z našo sposobnostjo reševanja najsložnejših transakcij z več sodnimi oblastmi.

Naša storitve na področju bančništva in financ pokrivajo splošno bančništvo, finance (vključno s pridobivanjem in financiranjem projektov), prestrukturiranje dolga in refinanciranje, pridobitev in razpolaganje s stisnjenimi in/ali nebistvenimi sredstvi in ​​posojilnimi portfelji, trgovanje s terjatvami ter dolžniške, hibridne in kapitalske trge, povezane z lastniškim kapitalom, vključno z regulativnimi kapitalskimi transakcijami. Prav tako svetujemo na področju izvedenih finančnih instrumentov, strukturiranega financiranja, skladov, upravljanja premoženja, regulativnih in finančnih storitev ter izpodbijanja izvedenih finančnih instrumentov.

Kontakt
Jan Sibinčič

Managing Partner

jan.sibincic@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 834 736

Energetika in rudarstvo

Energetika in rudarstvo

V okviru energetike in rudarstva svetujemo energetskim podjetjem pri rednem poslovanju, izvedbi javnih naročil, infrastrukturnih projektih ter pri sklepanju javno-zasebnih partnerstev.

Energetska inovacija je prihodnost planeta in sodobni pravni svet mora slediti.

Naložbe v podjetja s področja energetike, infrastrukture in javno-zasebnega partnerstva so med najbolj aktualnimi v regiji. Naša ekipa svetuje in usmerja stranke v zahtevno mrežo zakonodajnih, regulativnih in industrijskih pravil.

Tako starodavni kot zeleni energetski trg v Sloveniji in regiji vidita povečanje sredstev za izboljšave obstoječih objektov, širitev proizvodnih in transportnih zmogljivosti ter razvoj novih projektov. Ta trend se ujema s spremembami v zakonodaji in zakonskimi zahtevami, zato bo dobro in posebno pravno svetovanje pomagalo vašemu podjetju voditi igro.

Odvetniška družba Sibinčič Križanec sodeluje z regulativnimi, podjetniškimi in finančnimi deležniki za zagotavljanje dragocenih pravnih nasvetov o vprašanjih privatizacije, regulativnega ravnanja, možnosti za naložbe v zeleno in vetrno polje ter preiskave potrebne skrbnosti. Čeprav je večina osredotočenosti trga trenutno še vedno na tradicionalne vire energije, obstaja velik potisk za rešitve za zeleno energijo, kjer ponujamo izjemno pravno storitev za naložbene možnosti za obnovljive vire energije.

Kontakt
Jan Sibinčič

Managing Partner

jan.sibincic@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 834 736

Farmacija in zdravstvo

Farmacija in zdravstvo

Naša odvetniška pisarna zastopa podjetja v farmacevtski in zdravstveni industriji s celovito pravno storitvijo v pravnih postopkih.

Naša ekipa prinaša bogato znanje in izkušnje, ki nam dajejo spretnosti pri reševanju pravnih vprašanj naših strank, od podjetij vseh velikosti, od multinacionalk do start-up podjetij, ki razvijajo svoje prve izdelke.

Praktične storitve segajo od lokalnih do mednarodnih pravnih vprašanj v zvezi z zaščito svojih farmacevtskih strank in zainteresiranih deležnikov v okviru dobavne verige zdravstvenih storitev in izdelkov, vključno s farmacevtskimi proizvajalci, trgovci na debelo, distributerji, lekarnami, bolnišnicami, zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi shemami z omejeno medicinsko pomočjo ter izvajalci zdravstvenega varstva. Našim strankam služimo kot svetovalec v zvezi s spori glede odgovornosti za izdelke, ki vključujejo farmacevtske izdelke in medicinske pripomočke.

Kontakt
Uroš Križanec, LL.M.

Managing Partner

uros.krizanec@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 775 606

Gradbeništvo

Gradbeništvo

Naši izkušeni odvetniki redno svetujejo domačim in tujim lastnikom, delodajalcem, izvajalcem, svetovalcem in subjektom javnega sektorja glede številnih pogodbenih in spornih zadev po vsej Sloveniji.

Naši strokovnjaki imajo izkušnje s svetovanjem gradbenih strokovnjakov, ki upoštevajo pravne interese naših strank in ekonomsko realnost posameznih projektov. Naše znanje je kolektivni produkt velike in raznolike baze strank, široke palete komercialnih, vladnih, industrijskih in stanovanjskih projektov ter naše sodelovanje v strokovnih združenjih in trgovinskih skupinah.

Za vas nudimo znanja pravnih pogajanj, posredovanja in zagovornih veščin pri pogajanjih o kompleksnih gradbenih dokumentih ali pri predložitvi zahtevkov in sporov, ki so potrebni za analizo in uporabo veljavne zakonodaje za številne kompleksne tehnične in dejanske zadeve, ki so značilne za vsak projekt.

Naša strokovna ekipa je delovala za razvijalce, gradbenike, inženirje, podizvajalce, dobavitelje, gradbenike, arhitekte, geodete, zavarovalnice in posameznike ter druge, ki se ukvarjajo s gradbenimi dejavnostmi.

Kontakt
Uroš Križanec, LL.M.

Managing Partner

uros.krizanec@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 775 606

Igralništvo

Igralništvo

Svetujemo igralniškim podjetjem, tako da jim pri rasti od lokalnih do svetovnih subjektov pomagamo pri izpolnjevanju hitro spreminjajočih regulativ, poslovnem razvoju in reševanju morebitnih sporov.

Ker se trgi v igralnem sektorju širijo, odvetniki Odvetniške družbe Sibinčič Križanec svetujejo podjetjem in njihovim poslovnim partnerjem poslovanja v Evropi in po svetu. Ti projekti vključujejo spletne igralne transakcije, tradicionalne igralne lastnosti in igralnice.

Vsem strankam, ki se ukvarjajo z igralnicami in podjetjem iz podobnih dejavnosti nudimo pravne storitve glede igralništva, kazina in povezane dejavnosti ter jim pomagamo pri krmarjenju v različnih regulacijah in izdajanju dovoljenj, svetovanju pri projektih razvoja kapitala in gradbenih transakcijah, skrbi za delo in zaposlovanje, zagotavljanjem zaščite intelektualne lastnine, davčne in nepremičninske nasvete ter poskrbimo za vse sodne postopke ali arbitraže, ki vključujejo naše stranke, kadar se pojavljajo spori.

Kontakt
Uroš Križanec, LL.M.

Managing Partner

uros.krizanec@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 775 606

Industrijski in potrošniški proizvodi

Industrijski in potrošniški proizvodi

Dobro smo seznanjeni z varovanjem potrošnikov na domači ravni ter ravni direktiv EU o pravicah varovanju potrošnikov. Pomagamo vam reševati vprašanja v povezavi z zakonodajo tako, da bodo vaši proizvodi uspešno prodirali na trg in boste ob tem imeli pravno varnost.

Naše stranke zastopamo v zadevah, ki se nanašajo na lažno predstavljanje, nepoštene poslovne prakse, pravice do zasebnosti, notranje postopke skladnosti, prost pretok informacij, goljufije in druga vprašanja.

Ker varstvo potrošnikov postaja vedno bolj pomembno zakonodajalcu EU in lokalnim vladam, podjetja zahtevajo strokovno pravno strokovno znanje bolj kot kdaj koli prej. Zavezali smo se, da bomo pomagali poslovanju naših strank s pomočjo svetovanja glede spoštovanja poštene konkurence, prostega pretoka informacij in drugih zakonov o varstvu potrošnikov na lokalni in mednarodni ravni.

Naše storitve vključujejo svetovanje in zastopanje v zvezi s pakiranjem, označevanjem, distribucijo in varnostjo izdelkov, vračanjem proizvodov, težavami s proizvodi, oglaševanjem, e-trgovino, neposrednim trženjem in drugimi B2C interakcijami, odgovornostjo za izdelke, pravico do zasebnosti, nepoštenimi poslovnimi praksami in goljufijami.

Kontakt
Jan Sibinčič

Managing Partner

jan.sibincic@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 834 736

Mediji

Mediji

Dobro razumemo pravno problematiko v zvezi z digitalnimi mediji in konvergenco med tradicionalno distribucijo in internetnimi storitvami in vam pravno svetujemo pri ustvarjanju vsebin in posredovanju informacij.

Na vedno razvijajočem se področju medijev s tehnologijami, ki spreminjajo način ustvarjanja in distribucije vsebin ter informacij, ki se posredujejo s pospešenim razvojem, je nujno potrebna profesionalna pravna pomoč.

Naša ekipa strokovnjakov nudi pravne nasvete lokalnim in tujim medijskim družbam in podjetjem v širokem spektru panog na področju medijskega prava. Ne glede na to, ali gre za film, glasbo, televizijo, igre na srečo, oglaševanje, internet ali družabni mediji, imamo izkušnje, ki obravnavajo potrebe številnih medijskih družb, da ostanejo na čelu vedno razvijajočega se medijskega sektorja.

Kontakt
Jan Sibinčič

Managing Partner

jan.sibincic@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 834 736

Nepremičninsko pravo

Nepremičninsko pravo

Naša pravna znanja strokovnjakov za področje nepremičnin ponujajo široko paleto storitev in možnost uporabe ustvarjalnega reševanja problemov v zapletenih nepremičninskih situacijah in transakcijah.

Prilagodljive in kreativne rešitve za najbolj kompleksne nepremičninske zadeve.

Naše pravne storitve obsegajo vsa področja nepremičninske industrije, vključno z združitvami in prevzemi javnih in zasebnih nepremičninskih družb, prodajami in prevzemi portfeljev in posameznih sredstev, financiranjem, razvojem nepremičnin, lizingom, strukturiranim financiranjem, skupnimi vlaganji in partnerstvi.

Obsežna interakcija med našimi strokovnjaki nam omogoča edinstveno kvalificiran pristop, ki pomaga strankam pri najzahtevnejših zadevah. Učinkovito delujemo tudi preko meja in v drugih ureditvah ter temeljimo znanju in zagotavljanju poglobljenega poznavanje zakonodaje na področju nepremičnin v Sloveniji in regiji.

Pravne storitve iz področja nepremičnin so široke in celovite, z odvetniki, ki redno zastopajo lastnike, posojilodajalce, razvijalce in vlagatelje na področjih pridobitev in razpolaganj, skupnih vlaganj, partnerstev, naložb v kapital, razvojnih projektov, financiranja, stečajev in prestrukturiranj, naložbenih nepremičnin, prestrukturiranj posojil, prostega časa, gostinstva in igralnih poslov ter transakcij v prometu z nepremičninami.

Kontakt
Uroš Križanec, LL.M.

Managing Partner

uros.krizanec@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 775 606

Pomorski in želežniški promet

Pomorski in želežniški promet

Naša ekipa strokovnjakov združuje široko poznavanje segmenta pomorske in železniške industrije in tako rešuje poslovna in pravna vprašanja ter vam nudi jasne nasvete.

Uspešna poslovna podjetja morajo vedno bolj delovati na kopnem in na morju, da bi imela vedno boljše rezultate. To pomeni, da bodo slej ko prej veljali predpisi in omejitve na način podjetja. Svetujemo vam, kako v teh predpisih delati za najboljše rezultate.

Razumemo, kako morajo prevozna podjetja delovati na lokalni in globalni ravni. Naša ekipa nudi polno storitev tako domačim kot mednarodnim strankam pri večjih infrastrukturnih naložbah, prenosih, v postopkih pravdanja ali prestrukturiranju. Svetujemo glede vseh vprašanj, ki se pojavljajo v pomorski in prometni industriji.

Poleg tradicionalnih vprašanj pomorskega in prometnega prava nudimo tudi nasvete glede regulativnih vprašanj, konkurenčnega prava, pomorske pomoči in davčne problematike.

Kontakt
Uroš Križanec, LL.M.

Managing Partner

uros.krizanec@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 775 606

Prehrana in pijača

Prehrana in pijača

Naša ekipa ima podrobno razumevanje sektorja prehrane in njenih izzivov na območju jugovzhodne Evrope ter nudi celovite pravne rešitve, prilagojene podjetjem, dejavnim na področju hrane in pijače.

Ekipa naših odvetnikov združuje pravno strokovno znanje z resničnim razumevanjem dinamik, vprašanj in priložnosti, ki prevladujejo v sektorju hrane in pijač.

S strankami na področju prehrane in pijač delamo na področju “od trga do vilic”, vključno z agro-znanostjo in biotehnološkimi podjetji, predelovalci, proizvajalci, dobavitelji logističnih podjetij in distributerjev, do supermarketov, restavracij, kavarn in barov.

Našim strankam za hrano in pijačo svetujemo pri vseh vprašanjih, od raziskav in razvoja, proizvodnje, predelave, pakiranja, polnjenja in označevanja, do vprašanj zaposlenih, oglaševanja in trženja, mednarodnih širitev, diverzifikacije blagovnih znamk, dobavnih verig, logistike in distribucije, uporabe in vpliva tehnologije, označevanja in skladnosti s predpisi ter reševanjem sporov.

Kontakt
Uroš Križanec, LL.M.

Managing Partner

uros.krizanec@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 775 606

Telekomunikacije in IT

Telekomunikacije in IT

S kombinacijo mednarodnega in regionalnega regulativnega, tehničnega in komercialnega znanja lokalnim in globalnim strankam ponujamo pragmatične in specifične pravne nasvete, da se uspešno spopadajo z izzivi današnje hitro razvijajoče se mednarodne telekomunikacijske industrije.

V naši odvetniški pisarni poglobljeno poznamo komercialne in tehnološke vidike telekomunikacijske industrije in nenehno spremljamo dogajanje na trgu v slovenski regiji in področju jugovzhodne Evrope.

Našim strankam ponujamo širok spekter svetovanja o telekomunikacijah v zvezi z regulacijo, transakcijami in spori v različnih sektorjih, vključno z žično in širokopasovno povezavo, brezžičnim, satelitskim in internetnim ter elektronskim poslovanjem ter informacijsko tehnologijo. Naše stranke vključujejo ponudnike storitev, dobavitelje opreme, električne storitve in vlade.

Ekipa strokovnjakov se osredotoča tudi na druge vidike tehnološkega prava, vključno s sodnimi postopki na področju intelektualne lastnine, zaščito patentov in tehnologij, zaščito avtorskih pravic in vsebin, zaščito blagovne znamke in identitete, nepošteno konkurenco in naravoslovno znanostjo. Prav tako zagotavljajo tradicionalno pravno podporo, ki jo pogosto potrebujejo telekomunikacijske družbe.

 

Kontakt
Jan Sibinčič

Managing Partner

jan.sibincic@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 834 736

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: