PKP8 – ukrepi za delodajalce

Od dne 5. 2. 2021 velja ti. osmi protikoronski zakon (Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19, Ur. l. št. 15/2021, »PKP8«). PKP8 nekatere že sprejete ukrepe podaljšuje, uvaja pa tudi nove. Spodaj je podan kratek pregled najaktualnejših ukrepov:  

  1. PKP 8 določa omejitve glede izplačil nagrad poslovodstvu: delodajalci, ki so prejeli povračilo nadomestila plače po PKP8, morajo sredstva vrniti, če so v letu 2021 oziroma za leto 2021 od 1. 2. 2021 dalje:
  • izplačali dobiček;
  • pridobili lastne delnice ali lastne poslovne deleže;
  • izplačali nagrade poslovodstvu oziroma del plač za poslovno uspešnost poslovodstvu.

Če je delodajalec opravil našteta izplačila, mora o tem obvestiti FURS najkasneje v roku 2 mesecev po izplačilu;  

 

  1. PKP8 določa subvencioniranje dviga minimalne plače v višini 50 EUR mesečno. Delodajalec lahko subvencijo uveljavlja za vsakega delavca, katerega plača za polni delovni čas brez dodatkov ne presega zakonsko določene minimalne plače;

 

  1. PKP8 posega v dosedanjo ureditev glede plačila kriznega dodatka delavcem, ki so prejeli plačilo za poslovno uspešnost: do kriznega dodatka lahko upravičeni tudi zaposleni, ki so to nagrado prejeli;

 

  1. ukrep začasnega čakanja na delo je podaljšan do 30. 4. 2021, pogoji za odreditev ostajajo nespremenjeni. Zgornja višina izplačanega nadomestila je omejena na višino povprečne plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober (tj. 1.821,44 EUR bruto);

 

  1. PKP8 določa dodatne upravičence do subvencioniranja krajšega delovnega časa in lahko od 1. 2. 2021 ta ukrep uveljavlja tudi delodajalec, ki je pravna ali fizična oseba, ki je bila v Poslovni register Slovenije vpisana pred 18. 10. 2020 ter zaposluje delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za poln delovni čas oziroma fizična oseba, ki opravlja kmetijsko dejavnost in je bila pred 18. 10. 2020 vpisana v Register kmetijskih gospodarstev in po njegovi oceni najmanj 10% zaposlenim mesečno ne more zagotavljati najmanj 90% dela;

 

  1. PKP8 podaljšuje ukrep kratkotrajne odsotnosti (do 3 zaporedne dni) zaradi bolezni brez potrdila osebnega zdravnika do konca leta 2021;

 

  1. PKP8 določa nižjo najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost za plače in nadomestila plače, ki jih delodajalci izplačujejo za mesece od julija 2021 do vključno decembra 2021, kot posledica epidemije in dviga minimalne plače v letu 2021. Najnižja osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost za plače, izplačane od julija 2021 do decembra 2021, je minimalna plača (tj. 1.024,24 EUR), in ne več 60% povprečne plače.
SORODNE OBJAVE
Sodna praksa sodišča Evropske unije: Odstop od paketnega potovanja v primeru izrednih okoliščin

Sodna praksa sodišča Evropske unije: Odstop od paketnega potovanja v primeru izrednih okoliščin

Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju: »SEU«) je s sodbo v zadevi opr. št. C-83/22 z dne 14. 9. 2023 (v nadaljevanju: »Sodba«)…

Preberi več
Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – ukrepi za reševanje stanovanjske stike

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – ukrepi za reševanje stanovanjske stike

Z dnem 2. 9. 2023 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz…

Preberi več
Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – Ukrepi na davčnem področju

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – Ukrepi na davčnem področju

Z dnem 2. 9. 2023 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz…

Preberi več

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: