Teja Podržaj

Partner

+38659097400

teja.podrzaj@s-k.law

Teja svetuje strankam na področju civilnega, delovnega in gospodarskega prava. Stranke zastopa v gospodarskih in civilnih sporih v vseh fazah sodnih postopkov, kot tudi v postopkih alternativnega reševanja sporov. Njena področja delovanja so tudi nepremičninsko pravo, intelektualna lastnina in insolventnost.

Govori slovenski, angleški in francoski jezik.

DELOVNA PODROČJA
  • Pogodbeno pravo
  • Civilno in gospodarsko pravo
  • Korporacijsko pravo
  • Reševanje sporov
  • Delovno pravo
IZOBRAZBA
  • Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
ČLANSTVA
  • Odvetniška zbornica Slovenije

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: