Simon Tertnik

Senior Associate

+386 59 097 400

simon.tertnik@s-k.law

Simon je vešč v bančništvu & financah, pravu združitev & prevzemov ter na splošno v gospodarskem pravu. Ima leta izkušenj s svetovanjem tujim in domačim pravnim osebam v kompleksnih poslih, kot so čezmejna financiranja, različne prodajne transakcije in (pred-)insolvenčna prestrukturiranja. Poleg tega Simon svetuje o regulatornih zadevah v zvezi s temi področji ter zastopa naše stranke v povezanih sodnih postopkih.

Govori slovensko, angleško, nemško, hrvaško in srbsko.

DELOVNA PODROČJA
  • Bančništvo in finance
  • Kapitalski trgi
  • Prevzemi in združitve
  • Postopki v primeru insolventnosti
  • Prestrukturiranja
  • Korporacijsko in gospodarsko pravo
IZOBRAZBA
  • Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (Diplomirani pravnik)
  • Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (Magister prava)
  • University of Cambridge (Master of Laws)
ČLANSTVA
  • Odvetniška zbornica Slovenije

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: