Nina Čuden

Partner

+386 59 097 400

nina.cuden@s-k.law

Nina pri svojem delu svetuje domačim in tujim strankam pri vprašanjih iz področij gospodarskega, delovnega in civilnega prava. V pisarni sodeluje zlasti pri postopkih prevzemov in združitev, številne izkušnje pa ima tudi z zastopanjem strank v različnih sodnih postopkih.

Govori slovenski, hrvaški, angleški in srbski jezik.

Stranke o Nini:

“Nina Čuden je v prejšnjem letu uspešno uskladila več vstopov na nove trge, je zelo odzivna in daje občutek, da nam je vedno na razpolago. “ The Legal 500

DELOVNA PODROČJA
  • Delovno pravo
  • Korporacijsko pravo
  • Nepremičninsko pravo
  • Pogodbeno pravo
  • Prevzemi in združitve
  • Reševanje sporov
IZOBRAZBA
  • Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
ČLANSTVA
  • Odvetniška zbornica Slovenije

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: