Lenart Pivec

Odvetnik

+386 59 097 400

lenart.pivec@s-k.law

Lenart zastopa stranke v sodnih in upravnih postopkih ter svetuje predvsem o transakcijah in prestrukturiranjih v vseh pomembnejših panogah. Ima strokovno znanje s področja industrijske lastnine in redno svetuje domačim in tujim strankam na področju prava blagovnih znamk in modelov ter avtorskih pravic. Prav tako ima licenco za zastopnika modelov in znamk ter ureja zadeve v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

Govori slovenski, angleški, nemški, hrvaški in srbski jezik.

Stranke o Lenartu:

“Lenart Pivec nam je pomagal pri vprašanjih v zvezi z GDPR na svetovni ravni, izstopa po svojem pragmatičnem pristopu, ki je izvedbo zelo olajšal. “ The Legal 500

DELOVNA PODROČJA
 • Gospodarske pogodbe
 • Intelektualna lastnina
 • Konkurenčno pravo
 • Korporacijsko pravo
 • Mednarodne transakcije
 • Pravna skrbnost (due diligence)
 • Prevzemi in združitve
 • Reševanje sporov
 • Varovanje osebnih podatkov
IZOBRAZBA
 • Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
ČLANSTVA
 • Odvetniška zbornica Slovenije
 • Zastopnik za modele in znamke

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: