Anja Škof

Odvetniška kandidatka

+38659097400

anja.skof@s-k.law

Anja svetuje domačim in tujim strankam pri vprašanjih s področij gospodarskega in civilnega prava ter zastopa stranke v gospodarskih in civilnih sporih. Sodeluje tudi pri postopkih prevzemov in združitev in ima izkušnje s področja alternativnega področja reševanja sporov.

Anja govori slovenski, angleški in francoski jezik.

DELOVNA PODROČJA
  • Civilno in gospodarsko pravo
  • Korporacijsko pravo
  • Prevzemi in združitve
IZOBRAZBA
  • Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: