Anja Krošel

Odvetnica

+386 59 097 400

anja.krosel@s-k.law

Anja svetuje domačim in tujim strankam na številnih pravnih področjih, vključno z obligacijskim, gospodarskim in stvarnim pravom. Sodeluje tudi pri postopkih prevzemov in združitev ter zastopa stranke v različnih sodnih postopkih. Prav tako ima izkušnje s področja državnih pomoči ter bančništva in financ, še zlasti pri ustanovitvi zavarovanj.

Govori slovenski, angleški, hrvaški in srbski jezik.

DELOVNA PODROČJA
 • Gospodarsko pravo
 • Obligacijsko pravo
 • Stvarno pravo
 • Delovno pravo
 • Pogodbeno pravo
 • Pravni skrbni pregledi (legal due diligence)
 • Prevzemi in združitve
 • Reševanje sporov
 • Bančništvo in finance
 • Državne pomoči
IZOBRAZBA
 • Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
ČLANSTVA
 • Odvetniška zbornica Slovenije

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: