Odvetniške storitve

Ponujamo strokovne pravne storitve slovenskim in tujim gospodarskim družbam. Imamo bogate izkušnje pri zastopanju strank v praksi, ki pokrivajo javne in zasebne družbe z omejeno odgovornostjo ter osebe javnega prava.

Arbitraža

Strokovnjaki naše odvetniške pisarne nudijo storitve svetovanja in zastopanja strank v drugih oblikah alternativnega reševanja sporov, vključno s posredovanjem, zunajsodnimi poravnavami in drugimi rešitvami, ki vodijo v mirno rešitev spora.

Preberi več
Kontakt
Uroš Križanec, LL.M.

Managing Partner

uros.krizanec@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 775 606

Davčno pravo

Na podlagi naših obsežnih izkušenj s svetovanjem v zvezi z davčno optimizacijo, mednarodno obdavčitvijo, korporativnim obdavčenjem, davčnim načrtovanjem in ostalimi davčnimi zadevami vam nudimo vam celoten obseg storitev davčne zastopanosti in poskrbimo, da bo vaše poslovanje optimalno.

Preberi več
Kontakt
Jan Sibinčič

Managing Partner

jan.sibincic@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 834 736

Delovno pravo

Naši strokovnjaki nudijo pravno svetovanje in zastopanje pri številnih vprašanjih s področja delovne zakonodaje, pogajalskih zadev in reševanja delovnih sporov.

Preberi več
Kontakt
Uroš Križanec, LL.M.

Managing Partner

uros.krizanec@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 775 606

Gospodarske pogodbe

Naši odvetniki vsak dan svetujejo kupcem in dobaviteljem gospodarskih pogodb. Naša neusmiljena prizadevanja za razumevanje vašega podjetja nudijo podporo in nasvete, ki so praktični in odražajo komercialno realnost.

Preberi več
Kontakt
Jan Sibinčič

Managing Partner

jan.sibincic@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 834 736

Gospodarski spori na sodišču

Našim strankam nudimo profesionalno pravno zastopanje pred sodišči Republike Slovenije in institucijami EU ter si vedno prizadevamo za časovno optimalno in praktično rešitev gospodarskih sporov.

Preberi več
Kontakt
Uroš Križanec, LL.M.

Managing Partner

uros.krizanec@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 775 606

Insolvenčno pravo in prestrukturiranja

Z združevanjem regulativnih znanj, poslovnih spoznanj in specifičnega sektorja znanja nudimo celotne storitve z dodano vrednostjo licenciranim podjetjem, dolžniškim družbam in njihovim odborom, bankam, kakor tudi različnim vrstam posojilodajalcev ter trgovinskim upnikov na eni in dolžnikom na drugi strani.

Preberi več
Kontakt
Jan Sibinčič

Managing Partner

jan.sibincic@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 834 736

Intelektualna lastnina

Zagotavljamo pravno utrdbo za vašo intelektualno lastnino na lokalnem in mednarodnem področju ter s tem poskrbimo, da bo proizvod vaših raziskav in dela ustrezno zaščiten ter ustrezen v okviru potrebnih regulativ.

Preberi več
Kontakt
Uroš Križanec, LL.M.

Managing Partner

uros.krizanec@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 775 606

Izterjava terjatev

Naši strokovnjaki vam lahko zagotovijo visoko kakovostne in stroškovno učinkovite nasvete, da izterjate svoje terjatve.

Preberi več
Kontakt
Uroš Križanec, LL.M.

Managing Partner

uros.krizanec@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 775 606

Javna naročila in javno zasebno partnerstvo

Imamo izkušnje pri obravnavi vprašanj javnih naročil v Sloveniji z vidika vseh, ki so vključeni v postopek javnega naročanja in vam zato zna predstaviti problematiko iz več različnih zornih kotov ter ustrezno svetovati.

Preberi več
Kontakt
Uroš Križanec, LL.M.

Managing Partner

uros.krizanec@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 775 606

Kapitalski trgi

Naša odvetniška pisarna daje poseben poudarek na zasebnemu kapitalu, naložbam in tveganem kapitalu. Podjetjem, ki trgujejo na kapitalskih trgih, neprestano nudimo pravno podporo pri vseh vrstah transakcij.

Preberi več
Kontakt
Jan Sibinčič

Managing Partner

jan.sibincic@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 834 736

Kolektivni spori

Če se vaše podjetje sooča s kolektivnimi spori, potrebujete skupino strokovnih in strokovnih strokovnjakov, ki vam bodo pomagali doseči vaše cilje. V najslabšem primeru bi lahko vsi dejavniki, ki zajemajo te spore, močno in negativno vplivali na vaše podjetje.

Preberi več
Kontakt
Uroš Križanec, LL.M.

Managing Partner

uros.krizanec@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 775 606

Konkurenčno pravo

Ekipa naših odvetnikov je sodelovala pri veliko združitvah na lokalni in regionalni ravni in je v celoti sposobna izvajati strategije čezmejne skladnosti in združitve z več sodnimi pristojnostmi.

Preberi več
Kontakt
Jan Sibinčič

Managing Partner

jan.sibincic@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 834 736

Korporacijsko in gospodarsko pravo

Na področjih korporacijskega in gospodarskega prava omogočamo našim strankam celotno storitev, ne glede na njeno industrijsko dejavnost ali strukturo.

Preberi več
Kontakt
Jan Sibinčič

Managing Partner

jan.sibincic@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 834 736

Odškodnine

Zastopamo stranke v sodnih in izvensodnih odškodninskih zadevah v zvezi z denarno in negospodarsko škodo ter si prizadevamo za najboljši možen rezultat v korist naših strank.

Preberi več
Kontakt
Uroš Križanec, LL.M.

Managing Partner

uros.krizanec@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 775 606

Okoljsko pravo

Svetujemo pri odzivanju na celoten spekter pravnih in poslovnih vprašanj, ki jih postavljajo okoljevarstvena zakonodaja in okoljski izzivi pri poslovanju naših strank.

Preberi več
Kontakt
Uroš Križanec, LL.M.

Managing Partner

uros.krizanec@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 775 606

Prevzemi in združitve

Ekipa naše odvetniške pisarne svetuje domačim in tujim strankam pri vseh oblikah prevzemov in združitev v vseh industrijskih sektorjih. S skrbnim pregledom, inovativnimi rešitvami, hitrim svetovanjem in individualno obravnavo olajšamo vse izzive, ki se pojavijo v postopkih prevzemov in združitev. Usmerjamo vas skozi vsa pogajanja in vam pomagamo skozi celoten proces.

Preberi več
Kontakt
Jan Sibinčič

Managing Partner

jan.sibincic@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 834 736

Produktna odgovornost

S podjetji, ki se soočajo s sedanjimi zahtevki za odškodnino in odpoklic izdelkov, naša ekipa zagotavlja kakovostno pravno svetovanje in zastopanje na vseh področjih, ki se nanašajo na odgovornost za izdelke.

Preberi več
Kontakt
Uroš Križanec, LL.M.

Managing Partner

uros.krizanec@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 775 606

Varstvo osebnih podatkov

Zasebnost in varnost osebnih podatkov sta vedno bolj na udaru, zato nudimo storitve podjetjem, ki se soočajo z izzivi pri zaščiti informacij in regulacijo v zvezi z varovanjem osebnih podatkov.

Preberi več
Kontakt
Uroš Križanec, LL.M.

Managing Partner

uros.krizanec@s-k.law

+386 59 097 400

+386 41 775 606

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: