Novo leto se bliža, kaj pa božičnica?

Del plače za poslovno uspešnost oziroma božičnica ali trinajsta plača se za davčne namene obravnava kot dohodek iz delovnega razmerja. Ne glede na to, ali gre za del plače za poslovno uspešnost ali za drugo vrsto plačil, je treba od tako izplačanih bonusov obračunati in plačati prispevke za socialno varnost, v določenem primeru pa tudi dohodnino. Pri izplačilu nagrade za poslovno uspešnost do višine 100% povprečne bruto plače v državi ni treba plačati dohodnine, temveč zgolj prispevke. Če delodajalec izplača višji znesek, bo ta obdavčen, a le tisti del, ki presega znesek povprečne mesečne bruto plače.

Ugodnejša davčna obravnava se uporablja za izplačila dela plače za poslovno uspešnost, ki so izplačana zgolj enkrat v koledarskem letu. Če je delodajalec januarja izplačal nagrado za poslovno uspešnost brez dohodnine, te davčne ugodnosti ne more več izkoristiti do januarja prihodnje leto.

Vsi delavci pri delodajalcu morajo imeti pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost, pri čemer se pravica do izplačila dela plače za poslovno uspešnost ter merila za njegovo izplačilo določi v splošnem aktu delodajalca, ali v kolektivni pogodbi oziroma drugem aktu na podlagi takšne kolektivne pogodbe.

Pri tem se šteje, da imajo pravico do dela plače za poslovno uspešnost vsi delavci pri delodajalcu, če so pogoji za pridobitev pravice do dela plače za poslovno uspešnost s splošnim aktom delodajalca določeni enotno za vse delavce.

SORODNE OBJAVE
V veljavo je stopil Akt EU o digitalnih trgih

V veljavo je stopil Akt EU o digitalnih trgih

Dne 1. 11. 2022 je v Evropski uniji stopila v veljavo Uredba (EU) 2022/1925 Evropskega parlamenta in Sveta z dne…

Preberi več
Ustavno sodišče je ugotovilo neskladnost 27. člena Zakona o dohodnini z Ustavo RS

Ustavno sodišče je ugotovilo neskladnost 27. člena Zakona o dohodnini z Ustavo RS

Ustavno sodišče je dne 29. 9. 2022 s sodbo opr. št. U-I-26/20 ugotovilo, da je 5. točka 27. člena Zakona o dohodnini…

Preberi več
Ustavno sodišče je ugotovilo neskladnost 27. člena Zakona o dohodnini z Ustavo RS

Ustavno sodišče je ugotovilo neskladnost 27. člena Zakona o dohodnini z Ustavo RS

Ustavno sodišče je dne 29. 9. 2022 s sodbo opr. št. U-I-26/20 ugotovilo, da je 5. točka 27. člena Zakona o dohodnini…

Preberi več

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: