Dobrodošli na našem blogu

Preberite si poglede naših strokovnjakov na aktualno pravno problematiko.

Izraza »emmentaler« ni mogoče zaščititi kot znamke Evropske unije za sire

Splošno Sodišče Evropske unije (»Splošno sodišče«) je v zadevi, opr. št. T-2/21, s področja zaščite blagovnih znamk v EU, presojalo,…

Preberi več
Predlog novele Zakona o zaščiti živali

Dne 13. 4. 2023 je skupina poslank in poslancev v Državni zbor posredovala besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o…

Preberi več
Novela Zakona o upravnem sporu (ZUS-1) zagotavlja večjo učinkovitost in hitrost odločanja v upravnem sporu

Junija bo v veljavo stopila novela C Zakona o upravnem sporu (»ZUS-1«), ki je bila objavljena v Uradnem listu RS…

Preberi več
Spremembe na področju evidence dela

Spremembe na področju evidence dela

Državni Zbor je na seji dne 21. 4. 2023 sprejel novelo Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti…

Preberi več
Novela Zakona o tujcih

Novela Zakona o tujcih

Državni zbor je 28. marca 2023 po nujnem postopku sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (v nadaljevanju:…

Preberi več
Evropski parlament potrdil Uredbo o trgih kriptosredstev (MiCA)

Evropski parlament potrdil Uredbo o trgih kriptosredstev (MiCA)

Evropski parlament je 20.4.2023 s prepričljivo večino potrdil Uredbo o trgih kriptosredstev (The Markets in Cryptoassets Regulation; v nadaljevanju: Uredba…

Preberi več
Sprejet novi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmlS-1)

Sprejet novi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmlS-1)

Državni zbor je 22. 3. 2023 sprejel novi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev, ki je začel veljati 18. 4. 2023…

Preberi več
Novela ZGD-1L

Novela ZGD-1L

Evropska unija (»EU«) je z namenom digitalne preobrazbe delovanja na notranjem trgu sprejela sklop direktiv, ki posodabljajo področje evropskega prava…

Preberi več
Pomembne spremembe Poslovnika Splošnega sodišča Evropske unije

Pomembne spremembe Poslovnika Splošnega sodišča Evropske unije

14. 2. 2023 je bila v Uradnem listu EU objavljena sprememba Poslovnika Splošnega sodišča EU (v nadaljevanju: »Poslovnik«), s katerimi…

Preberi več
Najnovejša sodna praksa Sodišča EU s področja varstva konkurence: ex post presoja koncentracije z vidika zlorabe prevladujočega položaja

Najnovejša sodna praksa Sodišča EU s področja varstva konkurence: ex post presoja koncentracije z vidika zlorabe prevladujočega položaja

Sodišče Evropske Unije (v nadaljevanju: »SEU«) je v postopku predhodnega odločanja izdalo sodbo v zadevi pod opr. št. C-449/21, Towercast…

Preberi več
DIREKTIVA EU glede poročanja podjetij o trajnostnosti

DIREKTIVA EU glede poročanja podjetij o trajnostnosti

Petega januarja 2023 je stopila v veljavo Direktiva o trajnostnem poročanju podjetij (“CSRD”)[1]. CSRD spreminja sedanjo direktivo o nefinančnem poročanju…

Preberi več
Ustavno sodišče je razveljavilo Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB)

Ustavno sodišče je razveljavilo Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB)

Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-4/20-66 z dne 16. 2. 2023, v postopku, začetem na zahtevo Banke Slovenije, v celoti razveljavilo…

Preberi več
Predčasno poplačilo potrošniškega hipotekarnega kredita in zmanjševanje stroškov, ki niso odvisni od trajanja pogodbe

Predčasno poplačilo potrošniškega hipotekarnega kredita in zmanjševanje stroškov, ki niso odvisni od trajanja pogodbe

Sodišče Evropske unije (»SEU«) je s sodbo v zadevi opr. št. C-555/21 odgovorilo na zahtevo za predhodno odločanje, ki jo…

Preberi več
Nova zaščita žvižgačev z uveljavitvijo Zakona o zaščiti prijaviteljev

Nova zaščita žvižgačev z uveljavitvijo Zakona o zaščiti prijaviteljev

Dne 22. 2. 2023 je pričel veljati Zakon o zaščiti prijaviteljev (»ZZPri«), s katerim se je v pravni red Republike…

Preberi več
BLIŽA SE ROK ZA ODDAJO NAPOVEDI ZA ODMERO DOHODNINE IN DAVKOV TER DAVČNIH OBRAČUNOV

BLIŽA SE ROK ZA ODDAJO NAPOVEDI ZA ODMERO DOHODNINE IN DAVKOV TER DAVČNIH OBRAČUNOV

S koncem meseca februarja poteče rok za oddajo več davčnih napovedi za odmero dohodnine in davkov za leto 2022, in…

Preberi več
Novi Zakon o varstvu osebnih podatkov

Novi Zakon o varstvu osebnih podatkov

Novi Zakon o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-2) je bil 15. decembra 2022 sprejet v Državnem zboru, 27. decembra…

Preberi več
Veljati so začele spremembe Družinskega zakonika

Veljati so začele spremembe Družinskega zakonika

V torek, 31. 1. 2023, je stopil v veljavo Zakon o spremembah Družinskega zakonika (v nadaljevanju: »Zakon«). Ta določa spremembo…

Preberi več
ZVPot-1 že v veljavi

ZVPot-1 že v veljavi

Državni zbor Republike Slovenije je dne 29. 9. 2022 sprejel nov Zakon o varstvu potrošnikov (»ZVPot-1« in »Zakon«), s katero…

Preberi več
Najnovejša sodna praksa Sodišča EU s področja zlorabe prevladujočega položaja na trgu in klavzul o izključnosti v distribucijskih pogodbah

Najnovejša sodna praksa Sodišča EU s področja zlorabe prevladujočega položaja na trgu in klavzul o izključnosti v distribucijskih pogodbah

Sodišče Evropske unije (»Sodišče EU«) je v zadevi iz področja zlorabe prevladujočega položaja na trgu EU po 102. členu Pogodbe…

Preberi več
Pozdravljamo nova partnerja!

Pozdravljamo nova partnerja!

Z velikim veseljem sporočamo, da sta se naši ekipi Partnerjev pridružila še Matic Novak, kot Senior in Name Partner ter…

Preberi več
SPREMEMBA VIŠINE PREDPISANE OBRESTNE MERE ZAMUDNIH OBRESTI

SPREMEMBA VIŠINE PREDPISANE OBRESTNE MERE ZAMUDNIH OBRESTI

Minister za finance je v Uradnem listu RS, št. 2/2023 z dne 6. 1. 2023 na podlagi četrtega odstavka 2….

Preberi več
UREDBA SVETA EU 2022/2577 o okviru za pospešitev uvajanja energije iz obnovljivih virov

UREDBA SVETA EU 2022/2577 o okviru za pospešitev uvajanja energije iz obnovljivih virov

Evropska unija je določila ambiciozne cilje za razvoj obnovljivih virov energije, v skladu s katerimi naj bi do leta 2030…

Preberi več
Vrhovno sodišče RS je ugodilo IPS delavcem proti Luki Koper

Vrhovno sodišče RS je ugodilo IPS delavcem proti Luki Koper

Vrhovno sodišče RS je decembra letos sprejelo odločitev o revizijah devetih delavcev, ki so zahtevali ugotovitev obstoja delavnega razmerja in…

Preberi več
Referendumske spremembe zakonov o vladi, o Radioteleviziji Slovenija in dolgotrajni oskrbi so stopile v veljavo

Referendumske spremembe zakonov o vladi, o Radioteleviziji Slovenija in dolgotrajni oskrbi so stopile v veljavo

Dne 28. 12. 2022 so v veljavo stopile spremembe Zakona o Vladi Republike Slovenije, Zakona o Radioteleviziji Slovenija in dolgotrajni…

Preberi več
Ukrepi države, ki bodo blažili energetsko draginjo tudi v letu 2023

Ukrepi države, ki bodo blažili energetsko draginjo tudi v letu 2023

Država se je na neobičajno višanje cen električne energije in zemeljskega plina, ki so posledica mnogih dejavnikov, med katerimi izstopata…

Preberi več
Razveljavitev Zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih

Razveljavitev Zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih

Ustavno sodišče Republike Slovenije je dne 17. 11. 2022 izdalo odločbo, s katero je v postopkih za oceno ustavnosti, začetih…

Preberi več
S 1. 1. 2023 v Nemčiji stopi v veljavo »Supply Chain Act«

S 1. 1. 2023 v Nemčiji stopi v veljavo »Supply Chain Act«

Dne 1. 1. 2023 bo v Nemčiji začel veljati t.i. »Act on Corporate Due Diligence in Supply Chains« (v nemščini…

Preberi več
PRIČAKOVANE SPREMEMBE DAVČNE ZAKONODAJE

PRIČAKOVANE SPREMEMBE DAVČNE ZAKONODAJE

Jeseni letos je vlada pripravila paket predlaganih sprememb davčne zakonodaje, med drugim novelo Zakona o davčnem postopku, novelo Zakona o…

Preberi več
V veljavo je stopil Akt EU o digitalnih trgih

V veljavo je stopil Akt EU o digitalnih trgih

Dne 1. 11. 2022 je v Evropski uniji stopila v veljavo Uredba (EU) 2022/1925 Evropskega parlamenta in Sveta z dne…

Preberi več
Ustavno sodišče je ugotovilo neskladnost 27. člena Zakona o dohodnini z Ustavo RS

Ustavno sodišče je ugotovilo neskladnost 27. člena Zakona o dohodnini z Ustavo RS

Ustavno sodišče je dne 29. 9. 2022 s sodbo opr. št. U-I-26/20 ugotovilo, da je 5. točka 27. člena Zakona o dohodnini…

Preberi več
Ustavno sodišče je ugotovilo neskladnost 27. člena Zakona o dohodnini z Ustavo RS

Ustavno sodišče je ugotovilo neskladnost 27. člena Zakona o dohodnini z Ustavo RS

Ustavno sodišče je dne 29. 9. 2022 s sodbo opr. št. U-I-26/20 ugotovilo, da je 5. točka 27. člena Zakona o dohodnini…

Preberi več
Vlada predvidela ukrepe za blaženje energetske draginje v podjetjih

Vlada predvidela ukrepe za blaženje energetske draginje v podjetjih

Vlada RS je v četrtek, 17.11.2022, obravnavala izhodišča za zadnjo fazo ukrepov za naslovitev energetske draginje za podjetja in določene…

Preberi več
Vlada predvidela ukrepe za blaženje energetske draginje v podjetjih

Vlada predvidela ukrepe za blaženje energetske draginje v podjetjih

Vlada RS je v četrtek, 17. 11. 2022, obravnavala izhodišča za zadnjo fazo ukrepov za naslovitev energetske draginje za podjetja…

Preberi več
Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) že v veljavi

Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) že v veljavi

Državni zbor je 28. 9. 2022 sprejel Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2), ki je začel veljati 10. 11. 2022 (v…

Preberi več
ZAKON O PREPREČEVANJU OMEJEVANJA KONKURENCE (ZPOMK-2) IN KLJUČNE NOVOSTI

ZAKON O PREPREČEVANJU OMEJEVANJA KONKURENCE (ZPOMK-2) IN KLJUČNE NOVOSTI

Državni zbor Republike Slovenije je dne 29. 9. 2022 sprejel novi Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (»ZPOmK-2«), s katerim se…

Preberi več
Novela Zakona o oskrbi s plini (»ZOP«)

Novela Zakona o oskrbi s plini (»ZOP«)

V septembru 2022 je pričela veljati novela Zakona o oskrbi s plini. Sprejem zakona je posledica spremenjenih pogojev poslovanja plinskega…

Preberi več
Državni zbor je sprejel novi Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1)

Državni zbor je sprejel novi Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1)

Novi Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), ki je bil v Državnem zboru sprejet konec septembra, je rezultat implementacije treh EU…

Preberi več
Nova odločitev Sodišča EU glede izvajanja Uredbe o pravicah letalskih potnikov št. 261/2004

Nova odločitev Sodišča EU glede izvajanja Uredbe o pravicah letalskih potnikov št. 261/2004

Dne 29. septembra 2022 je Sodišče EU izdalo sodbo v zadevi C-597/20, s katero odločilo, da lahko države članice podelijo…

Preberi več
Od 1. 9. 2022 prijave nezgode in poškodbe pri delu mogoča samo še prek portala SPOT

Od 1. 9. 2022 prijave nezgode in poškodbe pri delu mogoča samo še prek portala SPOT

Z dnem 1. 9. 2022 je začel veljati nov Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu (Uradni list RS,…

Preberi več
SODBA SODIŠČA EVROPSKE UNIJE GLEDE ZAKONA O SODNEM VARSTVU NEKDANJIH IMETNIKOV KVALIFICIRANIH OBVEZNOSTI

SODBA SODIŠČA EVROPSKE UNIJE GLEDE ZAKONA O SODNEM VARSTVU NEKDANJIH IMETNIKOV KVALIFICIRANIH OBVEZNOSTI

S sprejemom Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Zakon o postopku sodnega in izvensodnega…

Preberi več
IMPLEMENTACIJA EU DIREKTIVE O USKLAJEVANJU POKLICNEGA IN ZASEBNEGA ŽIVLJENJA

IMPLEMENTACIJA EU DIREKTIVE O USKLAJEVANJU POKLICNEGA IN ZASEBNEGA ŽIVLJENJA

V avgustu letošnjega leta je potekel triletni rok, v katerem so bile države članice EU zavezane implementirati Direktivo (EU) 2019/1158…

Preberi več
Odstop od sodne prakse glede publicitetnega učinka vpisov v zemljiško knjigo v luči začetka teka subjektivnega zastaralnega roka pri odškodninskemu zahtevku

Odstop od sodne prakse glede publicitetnega učinka vpisov v zemljiško knjigo v luči začetka teka subjektivnega zastaralnega roka pri odškodninskemu zahtevku

Vrhovno sodišče RS je v zadevi opr. št. III Ips 38/2021 omililo sodno prakso glede publicitetnega načela zemljiške knjige v…

Preberi več
Sprejem novih ukrepov na področju energetike

Sprejem novih ukrepov na področju energetike

Državni zbor Republike Slovenije je dne 23. 8. 2022 sprejel Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost…

Preberi več
Predlog zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti

Predlog zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Ministrstvo) je objavilo Predlog zakona o evidencah na področju dela in…

Preberi več
Obeta se obsežna davčna reforma

Obeta se obsežna davčna reforma

Ministrstvo za finance je 1. avgusta v javno razpravo in medresorsko obravnavo posredovalo predloge novel štirih zakonov z davčnega področja,…

Preberi več
Nadgradnja sodne prakse Vrhovnega sodišča na področju izdaje začasnih odredb v upravnem sporu

Nadgradnja sodne prakse Vrhovnega sodišča na področju izdaje začasnih odredb v upravnem sporu

Vrhovno sodišče je s sklepom opr. št. I Up 109/2022 z dne 8.6.2022 nadgradilo in deloma spremenilo dosedanjo sodno prakso…

Preberi več
Ustavno neskladje (dosedanje) ureditve zakonske zveze in posvojitve za istospolne pare

Ustavno neskladje (dosedanje) ureditve zakonske zveze in posvojitve za istospolne pare

Ustavno sodišče je dne 16. 6. 2022 sprejelo pomembno odločitev za izenačitev pravic istospolnih partnerjev z raznospolnimi na področju zakonske…

Preberi več
Sodne počitnice v letu 2022

Sodne počitnice v letu 2022

Sodne počitnice se bodo v letu 2022 pričele z dnem 15. 7. 2022 in trajale mesec dni, do 15. 8….

Preberi več
Sprememba sestave sodišča v upravnem sporu

Sprememba sestave sodišča v upravnem sporu

Ministrstvo za pravosodje (v nadaljevanju: »predlagatelj«) je s koncem leta 2021 vložilo predlog novele Zakona o upravnem sporu (ZUS-1). S…

Preberi več
Na voljo so novi digitalni boni ’22

Na voljo so novi digitalni boni ’22

Od 15. 6. 2022 so na voljo novi digitalni boni. Sprejeti so bili v okviru načrta spodbujanja digitalne vključenosti, ki je predviden…

Preberi več
Privolitev upnika v prevzem dolga

Privolitev upnika v prevzem dolga

Vrhovno sodišče Republike Slovenije (»Vrhovno sodišče«) je izdalo sodbo, opr. št. III Ips 1/2022 z dne 10. 5. 2022, v…

Preberi več
Ustavno sodišče RS razveljavilo določbi Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)

Ustavno sodišče RS razveljavilo določbi Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)

Ustavno sodišče (v nadaljevanju: »USRS«) je dne 26. 5. 2022 sprejelo dve odločbi, v katerih je razveljavilo tretji odstavek 65….

Preberi več
Dopolnjena Odvetniška tarifa s spremenjenim oštevilčenjem tarifnih številk že v veljavi

Dopolnjena Odvetniška tarifa s spremenjenim oštevilčenjem tarifnih številk že v veljavi

Skupščina Odvetniške zbornice je 13. aprila 2022 sprejela Spremembe in dopolnitve Odvetniške tarife, ki so bile objavljene v Uradnem listu…

Preberi več
2. junija 2022 se izteče rok za doplačilo dohodnine

2. junija 2022 se izteče rok za doplačilo dohodnine

Finančna uprava Republike Slovenije je v prvem svežnju 31. marca 2022 odpremila 989.325 informativnih izračunov dohodnine za leto 2021. Zavezancem,…

Preberi več
Davčna olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod

Davčna olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod

Novela Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (»ZDDPO-2«), ki je pričela veljati novembra lani, uvaja novo davčno olajšavo za…

Preberi več
Ustavno sodišče RS je ugotovilo, da so odloki o ugotavljanju izpolnjevanja PCT pogoja neustavni

Ustavno sodišče RS je ugotovilo, da so odloki o ugotavljanju izpolnjevanja PCT pogoja neustavni

Ustavno sodišče RS je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na zahtevo Informacijskega pooblaščenca, z odločbo opr. št. U-I-180/21 z…

Preberi več
Začetek uporabe novega Zakona o katastru nepremičnin

Začetek uporabe novega Zakona o katastru nepremičnin

Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN), ki je veljal dobrih 20 let, je pred kratkim nadomestil Zakon o katastru nepremičnin (ZKN),…

Preberi več
Novosti na področju varstva potrošnikov

Novosti na področju varstva potrošnikov

Republika Slovenija je od 1. januarja 2022 v zamudi glede implementacije Evropskih direktiv, ki prinašajo novosti na področju varstva potrošnikov….

Preberi več
KONKURENCA RUBEŽA TERJATEV S POGODBENIM FIDUCIARNIM ODSTOPOM ISTIH TERJATEV, KI NI SKLENJEN V OBLIKI NOTARSKEGA ZAPISA, V STEČAJNEM POSTOPKU

KONKURENCA RUBEŽA TERJATEV S POGODBENIM FIDUCIARNIM ODSTOPOM ISTIH TERJATEV, KI NI SKLENJEN V OBLIKI NOTARSKEGA ZAPISA, V STEČAJNEM POSTOPKU

Vrhovno sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: »Vrhovno sodišče«) je 25. 1. 2022 sprejelo sodbo, opr. št. III Ips 27/2021, v…

Preberi več
Javni razpis za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po COVID-19

Javni razpis za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po COVID-19

Dne 8. 4. 2022 je javna agencija SPIRIT Slovenija objavila javni razpis za pomoč podjetjem pri ponovnem zagonu dejavnosti po…

Preberi več
EU nadaljuje z ekonomskimi sankcijami zoper Rusijo

EU nadaljuje z ekonomskimi sankcijami zoper Rusijo

Najnovejši paket ukrepov proti Rusiji V torek, 15. marca 2022, je Evropska Unija, v luči ruske invazije Ukrajine, sprejela že…

Preberi več
Novela Zakona o dohodnini že v veljavi

Novela Zakona o dohodnini že v veljavi

Državni zbor je 11. 3. 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki je začel veljati…

Preberi več
Omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov za fizične osebe

Omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov za fizične osebe

Državni zbor je dne 22. 2. 2022 sprejel Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov…

Preberi več
Ne pozabite na oddajo obračuna DDPO in DDD za leto 2021

Ne pozabite na oddajo obračuna DDPO in DDD za leto 2021

Roki za predložitev davčnih obračunov   Bliža se rok za oddajo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) ter…

Preberi več
Primerna skrbnost podjetij pri trajnostnem razvoju: po novih pravilih bodo v globalnih verigah vrednosti podjetja dolžna spoštovati človekove pravice in okolje

Primerna skrbnost podjetij pri trajnostnem razvoju: po novih pravilih bodo v globalnih verigah vrednosti podjetja dolžna spoštovati človekove pravice in okolje

Evropska Komisija je dne 23. februarja 2022 sprejela predlog direktive o primerni skrbnosti podjetij pri trajnostnem razvoju (»Predlog«). Cilj Predloga…

Preberi več
Pomanjkljivosti predloga Zakona o zaščiti žvižgačev

Pomanjkljivosti predloga Zakona o zaščiti žvižgačev

V decembru 2021 je Ministrstvo za pravosodje izdalo predlog Zakona o zaščiti prijaviteljev, s katerim bi Republika Slovenija prenesla Direktivo…

Preberi več
Skrajšanje izplačevanja nadomestil v času bolniškega staleža v breme delodajalca in predlog spremembe Zakona o delovnih razmerjih

Skrajšanje izplačevanja nadomestil v času bolniškega staleža v breme delodajalca in predlog spremembe Zakona o delovnih razmerjih

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 26. 1. 2022 sprejel Zakon o spremembah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1C), ki je…

Preberi več
Ustavno sodišče izdalo prvo odločitev v zvezi s posojili v švicarskih frankih

Ustavno sodišče izdalo prvo odločitev v zvezi s posojili v švicarskih frankih

Še preden je Državni zbor 2. 2. 2022 sprejel zakon, ki naj bi uredil že dalj časa aktualno problematiko posojil…

Preberi več
Dober glas seže v deveto vas!

Dober glas seže v deveto vas!

Preberite kaj so o naših novih partnerkah – mag. Sanji Vujanović in Teji Podržaj, napisali pri CEE Legal Matters: https://ceelegalmatters.com/on-the-move/19127-sanja-vujanovic-and-teja-podrzaj-make-partner-at-sibincic-krizanec….

Preberi več
Sprejet predlog Zakona o omilitvi posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu

Sprejet predlog Zakona o omilitvi posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu

Vlada RS je dne 29. 11. 2022 sprejela predlog Zakona o omilitvi posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu…

Preberi več
Pozdravljamo novi partnerki!

Pozdravljamo novi partnerki!

S ponosom sporočamo, da sta bili Sanja Vujanović in Teja Podržaj imenovani na mesto partnerk v naši pisarni. Sanja bo…

Preberi več
Izplačilo kupnine za nakup lastnih poslovnih deležev ne pomeni nedovoljenega davčnega izogibanja

Izplačilo kupnine za nakup lastnih poslovnih deležev ne pomeni nedovoljenega davčnega izogibanja

Vrhovno sodišče je s sodbo opr. št. X IPS 61/2021 z dne 15. 12. 2021 odločilo, da izplačilo kupnine za…

Preberi več
Nakup nepremičnine na javni dražbi – v izvršilnem postopku

Nakup nepremičnine na javni dražbi – v izvršilnem postopku

V prejšnjem članku smo pisali na kaj je potrebno biti pozoren pri kupovanju nepremičnin v stečajnem postopku, tokrat pa bomo…

Preberi več
Nakup nepremičnine na javni dražbi – v stečajnem postopku

Nakup nepremičnine na javni dražbi – v stečajnem postopku

V teh (post)koronskih časih je ponovno zaznati vse večjo ponudbo nepremičnin (poslovnih in stanovanjskih), ki se prodajajo na prisilnih javnih…

Preberi več
Spremembe obračuna povračila stroškov prevoza na delo in z dela

Spremembe obračuna povračila stroškov prevoza na delo in z dela

Z dnem 1. 9. 2021 je za zasebni sektor začela veljati sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih…

Preberi več
ESČP odločilo v prid razlaščenim vlagateljem

ESČP odločilo v prid razlaščenim vlagateljem

Evropsko sodišče za človekove pravice (»ESČP«) je v torek, 14. 9. 2021, objavilo sodbo v zadevi Pintar in ostali proti…

Preberi več
Danes, 1. 9. 2021, se je pričelo novo šolsko leto 2021/2022.

Danes, 1. 9. 2021, se je pričelo novo šolsko leto 2021/2022.

Staršem prvošolcev na današnji dan v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih pripada pravica do plačane odsotnosti z dela zaradi…

Preberi več
Novela zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)

Novela zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)

Državni zbor je dne 16. 7. 2021 sprejel novelo zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), ki med drugim zvišuje kazni…

Preberi več
FURS je odšel na tritedenske počitnice

FURS je odšel na tritedenske počitnice

Finančna uprava Republike Slovenije je z 26. julijem pričela tritedenske davčne počitnice, ki se bodo končale 13. 8. 2021. V…

Preberi več
Matic, dobrodošel v naši ekipi!

Matic, dobrodošel v naši ekipi!

Z velikim veseljem sporočamo, da se je odvetnik Matic Novak pridružil naši ekipi kot Senior Counsel in bo vodil naš…

Preberi več
Ureditev poslovnih najemov po razveljavitvi Zakona o najemu poslovnih stavb in poslovnih prostorov

Ureditev poslovnih najemov po razveljavitvi Zakona o najemu poslovnih stavb in poslovnih prostorov

Področje najema poslovnih stavb in poslovnih prostorov (t. i. poslovni najem) je do nedavnega podrobno urejal Zakon o poslovnih stavbah…

Preberi več
Posli s povezanimi strankami po noveli ZGD-1K

Posli s povezanimi strankami po noveli ZGD-1K

Dne 17. 5. 2017 sta Evropski parlament in Svet EU sprejela Direktivo 2017/828/EU o pravicah delničarjev, imenovano tudi Delničarska direktiva…

Preberi več
Obveznost vpisa elektronskega naslova gospodarskih družb v Poslovni register Slovenije

Obveznost vpisa elektronskega naslova gospodarskih družb v Poslovni register Slovenije

Zadnja novela Zakona o gospodarskih družbah, ZGD-1K, je prinesla dopolnitev nabora podatkov, ki jih mora vsebovati prijava za prvi vpis…

Preberi več
Gradbena inšpekcija

Gradbena inšpekcija

Na splošno velja, da prijavitelji odgovor na pobudo gradbeni inšpekciji za uvedbo inšpekcijskega nadzora lahko čakajo nesorazmerno dolgo. Slednje velja…

Preberi več
Od 1. julija dražji spletni nakupi

Od 1. julija dražji spletni nakupi

V slovenski pravni red se s 1. 7. 2021 prenašajo določbe Direktive Sveta (EU) 2017/2455 z dne 5. 12. 2017,…

Preberi več
Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo v Sloveniji z ozirom na novelo ZGD-1K

Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo v Sloveniji z ozirom na novelo ZGD-1K

V skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (»ZGD-1«), Zakona o sodnem registru in Uredbe o vpisu družb in drugih…

Preberi več
V veljavi je novela Zakona o tujcih (ZTuj-2F)

V veljavi je novela Zakona o tujcih (ZTuj-2F)

Državni zbor Republike Slovenije je 30. marca 2021 sprejel novelo Zakona o tujcih (ZTuj-2F), ki je začela veljati petnajsti dan…

Preberi več
Novela Zakona o izvršbi in zavarovanju

Novela Zakona o izvršbi in zavarovanju

Novela Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju: ZIZ), ki velja od 27. 3. 2021 dalje, dolžnikom, ki so fizične…

Preberi več
The Legal 500 EMEA – ponovno imenovanje družbe Sibinčič Križanec kot ene vodilnih odvetniških družb v Sloveniji

The Legal 500 EMEA – ponovno imenovanje družbe Sibinčič Križanec kot ene vodilnih odvetniških družb v Sloveniji

Veseli in ponosni smo, da nas je The Legal 500 ponovno prepoznal kot eno vodilnih odvetniških pisarn v Sloveniji. Zelo…

Preberi več
Sibinčič Križanec uspešno zaključili 13,5 milijonski davčni postopek

Sibinčič Križanec uspešno zaključili 13,5 milijonski davčni postopek

Ponosni smo, da smo uspešno zaključili davčni postopek v vrednosti 13,5 milijona EUR v zvezi s transakcijo iz leta 2015….

Preberi več
Ukrep povračila nadomestila plače zaradi višje sile in odrejene karantene podaljšan do 30. junija 2021

Ukrep povračila nadomestila plače zaradi višje sile in odrejene karantene podaljšan do 30. junija 2021

Zaradi ponovnih omejitev javnega življenja in sprejetih ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19, med katerimi so ponovno tudi šolanje od doma,…

Preberi več
Ponovne omejitve dela sodišč – preklic narokov v nenujnih zadevah

Ponovne omejitve dela sodišč – preklic narokov v nenujnih zadevah

V posledici ponovnega zaostrovanja in sprejetja omejevalnih ukrepov zaradi epidemije COVID-19, je predsednik Vrhovnega sodišča RS dne 29. 3. 2021…

Preberi več
Predlog Zakona o katastru nepremičnin in (obvezna) dopolnitev podatkov v zemljiški knjigi

Predlog Zakona o katastru nepremičnin in (obvezna) dopolnitev podatkov v zemljiški knjigi

Objavljen je bil predlog Zakona o katastru nepremičnin, ki, poleg pomembnih sistemskih rešitev na področju nepremičninskih evidenc, namesto ločenih postopkov…

Preberi več
Uspešno končana prva e-dražba

Uspešno končana prva e-dražba

Dne 9. marca 2021 je bila uspešno končana prva e-dražba slovenskega sodstva, na kateri je sodelovalo več dražiteljev. Na dražbi,…

Preberi več
Začasno zadržanje določb o prisilnem upokojevanju

Začasno zadržanje določb o prisilnem upokojevanju

Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-16/21-11 z dne 18. 2. 2021 začasno zadržalo izvrševanje tretjega, četrtega in petega odstavka…

Preberi več
Jan Sibinčič – Chambers uvrstitev

Jan Sibinčič – Chambers uvrstitev

S ponosom sporočamo, da je naš managing partner Jan Sibinčič ponovno uvrščen v vodnik Chambers and Partners Global. Veseli nas,…

Preberi več
Rok za oddajo davčnih napovedi

Rok za oddajo davčnih napovedi

V ponedeljek, 1. 3. 2021, se izteče rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala (tj. dobička…

Preberi več
PKP8 – ukrepi za delodajalce

PKP8 – ukrepi za delodajalce

Od dne 5. 2. 2021 velja ti. osmi protikoronski zakon (Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19, Ur. l….

Preberi več
Novela ZGD-1K

Novela ZGD-1K

januarja 2021 je bila sprejeta novela ZGD-1K, s katero se spreminjajo in dopolnjujejo nekatere določbe Zakona o gospodarskih družbah (v…

Preberi več
PKP7 prinaša spremembe na področju dohodnine

PKP7 prinaša spremembe na področju dohodnine

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) v 59. členu določa, da se…

Preberi več
Krizni dodatek (PKP7)

Krizni dodatek (PKP7)

Državni zbor Republike Slovenije je tik pred novim letom sprejel že sedmi protikoronski zakon, imenovan Zakon o interventnih ukrepih za…

Preberi več
Zadržanje teka rokov

Zadržanje teka rokov

Vlada RS je na predlog predsednika Vrhovnega sodišča RS sprejela Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank…

Preberi več
Šesti protikoronski zakon in spremembe v Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP)

Šesti protikoronski zakon in spremembe v Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP)

Nov Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19, imenovan tudi šesti protikoronski zakon oz. PKP6, vpliva…

Preberi več
#PKP6 danes v Državnem zboru

#PKP6 danes v Državnem zboru

Državni zbor Republike Slovenije bo na današnji 49. izredni seji razpravljal in glasoval o predlogu Zakona o interventnih ukrepih za…

Preberi več
Nove omejitve dela sodišč

Nove omejitve dela sodišč

Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije je na podlagi 83. a člena Zakona o sodiščih (»ZS«) 13. 11. 2020 izdal Odredbo…

Preberi več
PETI PROTIKORONA PAKET (PKP5) – kateri ukrepi so na voljo delodajalcem?

PETI PROTIKORONA PAKET (PKP5) – kateri ukrepi so na voljo delodajalcem?

Od dne 24. 10. 2020 je v veljavi ti. peti protikorona paket (PKP5) oz. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev…

Preberi več
Nov val epidemije, nove omejitve dela sodišč

Nov val epidemije, nove omejitve dela sodišč

Predsednik Vrhovnega sodišča je v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih (»ZS«) 19. 10. 2020…

Preberi več
Revolut seli svoje stranke v Litvo – ste prijavili spremembo Finančni upravi?

Revolut seli svoje stranke v Litvo – ste prijavili spremembo Finančni upravi?

Revolut Ltd, britansko fin-tech podjetje, ki ponuja bančne storitve, se pripravlja na izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije, zaradi česar…

Preberi več
Uvrščeni smo na lestvico IFLR 1000

Uvrščeni smo na lestvico IFLR 1000

S ponosom sporočamo, da je priznani pravni vodnik IFLR 1000  uvrstil Odvetniško družbo Sibinčič Križanec na 3. mesto za korporacijsko in…

Preberi več
Začasna omejitev gibanja – neskladno z Ustavo?

Začasna omejitev gibanja – neskladno z Ustavo?

Ustavno sodišče je z odločbo U-I-83/20 dne 27. 8. 2020 odločilo, da začasna omejitev gibanja v času prvega vala epidemije…

Preberi več
COVID-19 in bistveno neugodna sprememba (MAC) z vidika združitev in prevzemov

COVID-19 in bistveno neugodna sprememba (MAC) z vidika združitev in prevzemov

V luči pandemije COVID-19 so bile nekatere stranke pogodb s področja združitev in prevzemov (M&A), še zlasti v tistih sektorjih,…

Preberi več
Oznaka »Teran« se lahko uporabi na etiketah hrvaških vin

Oznaka »Teran« se lahko uporabi na etiketah hrvaških vin

9. 9. 2020 je Splošno sodišče v zadevi T-626/17 zavrnilo tožbo Slovenije proti Evropski komisiji (»Komisija«). Slovenija je s tožbo…

Preberi več
Rok za oddajo vloge za ugotavljanje upravičene višine državne pomoči

Rok za oddajo vloge za ugotavljanje upravičene višine državne pomoči

Do 31. 8. 2020 lahko vložite vlogo za ugotavljanje upravičene višine državne pomoči 8. 2020 se izteče rok za vložitev…

Preberi več
Novela Stvarnopravnega zakonika

Novela Stvarnopravnega zakonika

Z dnem 29. 3. 2020 je začela veljati novela Stvarnopravnega zakonika (v nadaljevanju: SPZ-B), katero je glede na potek dogodkov…

Preberi več
Krajše sodne počitnice v letu 2020

Krajše sodne počitnice v letu 2020

Lansko leto smo na začetku meseca julija pisali, da se kot vsako leto tudi v letu 2019 pričnejo sodne počitnice…

Preberi več
Imamo novo partnerko

Imamo novo partnerko

Odvetniška družba Sibinčič Križanec ponosno sporoča, da je bila odvetnica Nina Čuden imenovana za partnerko. Nina pri svojem delu svetuje…

Preberi več
Pregled neposrednih tujih investicij

Pregled neposrednih tujih investicij

V sklopu tretjega paketa ukrepov v povezavi z epidemijo COVID-19, ki so bili sprejeti z Zakonom o interventnih ukrepih za…

Preberi več
Nova aplikacija za spremljanje stikov z okuženimi s COVID-19

Nova aplikacija za spremljanje stikov z okuženimi s COVID-19

Na obravnavo Državnega zbora čaka besedilo predloga zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val koronavirusa COVID-19, ki spreminja…

Preberi več
Turistični boni

Turistični boni

Turistični bon je eden izmed vladnih ukrepov za blažitev posledic epidemije Covid-19, saj je turizem eden od gospodarskih sektorjev, ki…

Preberi več
Novi ukrepi za ohranitev zaposlitve med COVID-19

Novi ukrepi za ohranitev zaposlitve med COVID-19

Državni zbor je dne 29. 5. 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (v…

Preberi več
Nove AML obveznosti kriptoindustrije

Nove AML obveznosti kriptoindustrije

Državni zbor je 29. 5. 2020 prejel v nujni postopek predlog Vlade Republike Slovenije novele Zakona o preprečevanju pranja denarja…

Preberi več
Rok za oddajo letnih poročil ter davčnih obračunov

Rok za oddajo letnih poročil ter davčnih obračunov

Ne pozabite na oddajo letnega poročila za leto 2019 ter obračuna DDPO in DohDej, rok se izteče 1. 6. 2020….

Preberi več
Osnutek tretjega protikoronskega zakona

Osnutek tretjega protikoronskega zakona

S pričetkom tega tedna so začele teči razprave v zvezi z osnutkom tretjega protikoronskega zakona, vlada pa naj bi predlog…

Preberi več

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: