Nova sodna praksa Sodišča Evropske unije v zvezi s pravico potrošnika do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo

Sodišče Evropske unije (»Sodišče EU«) je v sodbi C-565/22, izdani 5. oktobra letos, obravnavalo predhodno vprašanje avstrijskega revizijskega sodišča v zvezi s tem, ali je treba prvi odstavek 9. člena Direktive 2011/83 (»Direktiva«) razlagati tako, da je pravica potrošnika do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo, zagotovljena samo enkrat v zvezi s pogodbo, ki se nanaša na opravljanje storitev in postane plačljiva po začetnem brezplačnem obdobju, ali pa ima potrošnik pravico odstopiti od pogodbe v vsaki fazi preoblikovanja oziroma podaljšanja pogodbe.

Na podlagi prvega odstavka 9. člena Direktive ima potrošnik na voljo 14 dni, da brez obrazložitve odstopi od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ne da bi imel zaradi tega dodatne stroške. Preden taka pogodba potrošnika zavezuje, trgovec potrošniku skladno s 6. členom Direktive na jasen in razumljiv način zagotovi naslednje informacije: (1) celotno ceno blaga ali storitev, vključno z davki in morebitnimi dodatnimi stroški, (2) kadar obstaja pravica do odstopa od pogodbe, pogoje, rok in postopke za uveljavljanje te pravice v skladu z 11. členom Direktive ter vzorčni odstopni obrazec, in (3) trajanje pogodbe, kadar je to primerno, oziroma pogoje za odpoved pogodbe, če gre za pogodbo za nedoločen čas ali pogodbo, ki se samodejno podaljšuje.

Družba Sofatutor upravlja spletne platforme za učenje, namenjene učencem osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. Svoje storitve ponuja na celotnem avstrijskem ozemlju in tako vzpostavlja pravna razmerja s potrošniki, ki imajo stalno ali običajno prebivališče v Avstriji. Njeni splošni pogoji določajo, da se ob prvi sklenitvi naročniškega razmerja na teh platformah lahko storitev brezplačno testira 30 dni od sklenitve pogodbe in se naročniško razmerje odpove brez odpovednega roka kadar koli v tem obdobju. Navedeni splošni pogoji prav tako določajo, da postane naročniško razmerje plačljivo šele po izteku teh 30 dni, če ga potrošnik v teh 30 dneh ne odpove. V primeru, da se obdobje plačljivega naročniškega razmerja izteče, ne da bi družba Sofatutor ali potrošnik pravočasno odpovedala pogodbo, se zadevno naročniško razmerje v skladu s splošnimi pogoji poslovanja samodejno podaljša za določen čas. Družba Sofatutor ob sklenitvi pogodbe na daljavo potrošnike obvesti o pravici do odstopa od pogodbe, ki jo imajo na podlagi te sklenitve.

Avstrijsko združenje za obveščanje potrošnikov je v zadevi zavzelo stališče, da ima potrošnik pravico do odstopa od pogodbe ne le ob sklenitvi brezplačnega preizkusnega razmerja za 30 dni, temveč tudi ob njegovem podaljšanju po poteku poskusne dobe.

Sodišče EU je poudarilo, da je cilj pravice potrošnika do odstopa od take pogodbe, izpolnjen, če ima potrošnik pred sklenitvijo pogodbe na jasen in razumljiv način zagotovljene informacije o pogojih, rokih in postopkih za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe, predvsem pa mora potrošnik pred sklenitvijo te pogodbe imeti jasno, razumljivo in izrecno informacijo o ceni storitev. Ta informacija je po mnenju sodišča za potrošnika temeljnega pomena in mu omogoča, da jasno sprejme odločitev, ali bo s trgovcem sklenil pogodbo na daljavo. Če pogodba, sklenjena na daljavo, ki se sklene z elektronskimi sredstvi, potrošnika obvezuje k plačilu, trgovec potrošnika neposredno pred tem, ko ta odda naročilo, jasno in v vidni obliki obvesti o skupni ceni storitev, ki so predmet te pogodbe.

SORODNE OBJAVE
Sodna praksa sodišča Evropske unije: Vinogradnik lahko pod določenimi pogoji pri označevanju svojega vina navede svoje vinogradniško posestvo, čeprav je proces pridelave in stiskanja grozdja potekal na posestvu drugega vinogradnika

Sodna praksa sodišča Evropske unije: Vinogradnik lahko pod določenimi pogoji pri označevanju svojega vina navede svoje vinogradniško posestvo, čeprav je proces pridelave in stiskanja grozdja potekal na posestvu drugega vinogradnika

Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju: »SEU«) je s sodbo v zadevi opr. št. C-354/22 z dne 23. 11. 2023 (v nadaljevanju: »Sodba«)…

Preberi več
Spremembe Zakona o delovnih razmerjih

Spremembe Zakona o delovnih razmerjih

Državni zbor je na izredni seji dne 7. 11. 2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih…

Preberi več
Zavrnitev vkrcanja in pravice letalskih potnikov v EU

Zavrnitev vkrcanja in pravice letalskih potnikov v EU

Sodišče EU je v zadevi, ki se je vodila pod opr. št. C-238/22, obravnavalo primer potnice, ki se ni mogla…

Preberi več

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: