Na voljo so novi digitalni boni ’22

Od 15. 6. 2022 so na voljo novi digitalni boni. Sprejeti so bili v okviru načrta spodbujanja digitalne vključenosti, ki je predviden v Zakonu o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV), ki je začel veljati dne 12. 3. 2022. Na njegovi podlagi je Vlada RS upravičencem podelila digitalni bon za nakup računalniške opreme, ki je v omenjenem zakonu urejen v 18. do 23. členu.

Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti je sicer namenjen povečevanju digitalne vključenosti prebivalstva Republike Slovenije ter primerjalnemu napredku digitalne razvitosti gospodarstva in družbe Republike Slovenije. Njegovi cilji med drugim vključujejo krepitev zavesti o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in družbo kot celoto, krepitev razumevanja digitalnih tehnologij ter njihove odgovorne in varne uporabe, dvig usposobljenosti za uporabo digitalnih kompetenc ter povečanje zanimanja za srednješolske, višješolske in visokošolske programe, ki vključujejo strokovne digitalne kompetence, ter zmanjševanje razlik med spoloma na tem področju.

Kdo so upravičenci?

Do digitalnega bona ’22 so upravičene osebe, ki so 12. 3. 2022 imele stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so bile takrat:

 • šoloobvezen otrok, vpisan v 7., 8. ali 9. razred,
 • dijak srednje šole,
 • študent višje šole po predpisih o višjem strokovnem izobraževanju,
 • študent študijskega programa prve, druge ali tretje stopnje po predpisih o visokem šolstvu ali,
 • stare 55 let ali več in se bodo udeležile izobraževanja na področju digitalne pismenosti, subvencioniranega po ZSDV (za to skupino upravičencev je datum začetka koriščenja sicer odvisen od začetka izvajanja navedenih izobraževanj, ki naj bi se predvidoma začela v mesecu avgustu 2022).

Digitalni bon pa lahko prejmejo tudi osebe, ki izpolnjujejo zgornje pogoje in se šolajo v tujini, vendar morajo predhodno pridobiti priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona ’22.

Bone je mogoče združiti med šolajočimi brati, sestrami,  polbrati in polsestrami za skupni nakup. Za združitev bonov je treba izpolniti izjavo o združitvi digitalnih bonov, ki je dostopna na spletni strani Službe Vlade RS za digitalno preobrazbo.

Upravičenost do digitalnega bona je mogoče preveriti preko aplikacije eDavki oziroma na odprtem portalu eDavki z vnosom davčne številke.

Kdaj lahko upravičenci koristijo digitalni bon?

Od 15. 6. 2022 do 30. 11. 2022.

Za kaj lahko upravičenci koristijo digitalni bon?

Digitalni bon je mogoče koristiti za nakup nove, obnovljene ali rabljene računalniške opreme:

 • prenosnega, tabličnega ali namiznega računalnika,
 • priklopne postaje za prenosni računalnik,
 • računalniškega zaslona,
 • tipkovnice in miške,
 • digitalnega papirja,
 • digitalnega peresa,
 • čitalnika pametne kartice,
 • spletne kamere,
 • slušalk z mikrofonom,
 • večfunkcijske naprave, optičnega čitalnika (skenerja), tiskalnika,
 • 3D tiskalnika,
 • zunanje pomnilniške enote,
 • posebne računalniške opreme za digitalno vključenost invalidov in
 • kompleta za učenje programiranja (vključno s kartičnim računalnikom in programsko opremo za razvojna okolja).

Kako lahko upravičenci unovčijo digitalni bon?

Upravičenci morajo ob nakupu trgovcu povedati, da želijo unovčiti digitalni bon ter mu izročiti izjavo o unovčitvi digitalnega bona ’22, ki je dostopna na spletni strani Službe Vlade RS za digitalno preobrazbo. Trgovec lahko preveri identiteto kupca in od njega zahteva osebni dokument. Prodajalec nato v informacijskem sistemu FURS preveri, ali je kupec do bona res upravičen in koliko dobroimetja še ima. Enako velja tudi za nakupe po spletu, pri katerih mora upravičenec podpisano izjavo posredovati ponudniku blaga oziroma jo naložiti, če spletni ponudnik omogoča dodajanje priponk pri postopku nakupa.

Kje lahko upravičenci unovčijo digitalni bon ’22?

Pri poslovnih subjektih s sedežem v Republiki Sloveniji, katerih poslovna dejavnost, registrirana v Poslovnem registru Slovenije na dan unovčitve, je ena izmed naslednjih dejavnosti po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti:

 • G 46.5 – Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo,
 • G 47.4 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi, komunikacijskimi, avdio in video napravami.
SORODNE OBJAVE
ZVPot-1 že v veljavi

ZVPot-1 že v veljavi

Državni zbor Republike Slovenije je dne 29. 9. 2022 sprejel nov Zakon o varstvu potrošnikov (»ZVPot-1« in »Zakon«), s katero…

Preberi več
Najnovejša sodna praksa Sodišča EU s področja zlorabe prevladujočega položaja na trgu in klavzul o izključnosti v distribucijskih pogodbah

Najnovejša sodna praksa Sodišča EU s področja zlorabe prevladujočega položaja na trgu in klavzul o izključnosti v distribucijskih pogodbah

Sodišče Evropske unije (»Sodišče EU«) je v zadevi iz področja zlorabe prevladujočega položaja na trgu EU po 102. členu Pogodbe…

Preberi več
Pozdravljamo nova partnerja!

Pozdravljamo nova partnerja!

Z velikim veseljem sporočamo, da sta se naši ekipi Partnerjev pridružila še Matic Novak, kot Senior in Name Partner ter…

Preberi več

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: