Leto dni GDPR

V soboto, 25. 5. 2019, je minilo natanko leto dni od uveljavitve Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), ki je bila označena kot največja sprememba na področju varstva osebnih podatkov preteklih desetletij in je postala referenčna točka v svetovnem merilu.

Nekatera podjetja, ki pri opravljanju svoje dejavnosti obdelujejo osebne podatke, so uskladila svoje poslovanje z določili GDPR, drugim je v interesu, da to storijo. V medijih so odmevali predvsem primeri izrečenih glob s strani nadzornih organov v tujini. Eden izmed prvih odmevnih primerov je bila globa v višini 400.000 EUR naložena bolnici na Portugalskem. 21. 1. 2019 je francoski Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) naložil podjetju Google globo v višini 50 milijonov EUR. Slovenski Informacijski pooblaščenec se je v preteklem letu ukvarjal predvsem z izdajo mnenj.

Ministrstvo za pravosodje je napovedalo sprejem zakona o varstvu osebnih podatkov v skladu (ZVOP-2) z uredbo poleti 2019. Po sprejemu ZVOP-2 je tako pričakovati aktivnejšo vlogo Informacijskega pooblaščenca pri izrekanju glob kršiteljem. Prizadevanje po uskladitvi svojega poslovanja z določili GDPR bi torej morala biti prioriteta vsakega upravljavca in obdelovalca, ki tega področja še ni uredil.

SORODNE OBJAVE
Sodna praksa sodišča Evropske unije: Vinogradnik lahko pod določenimi pogoji pri označevanju svojega vina navede svoje vinogradniško posestvo, čeprav je proces pridelave in stiskanja grozdja potekal na posestvu drugega vinogradnika

Sodna praksa sodišča Evropske unije: Vinogradnik lahko pod določenimi pogoji pri označevanju svojega vina navede svoje vinogradniško posestvo, čeprav je proces pridelave in stiskanja grozdja potekal na posestvu drugega vinogradnika

Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju: »SEU«) je s sodbo v zadevi opr. št. C-354/22 z dne 23. 11. 2023 (v nadaljevanju: »Sodba«)…

Preberi več
Spremembe Zakona o delovnih razmerjih

Spremembe Zakona o delovnih razmerjih

Državni zbor je na izredni seji dne 7. 11. 2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih…

Preberi več
Zavrnitev vkrcanja in pravice letalskih potnikov v EU

Zavrnitev vkrcanja in pravice letalskih potnikov v EU

Sodišče EU je v zadevi, ki se je vodila pod opr. št. C-238/22, obravnavalo primer potnice, ki se ni mogla…

Preberi več

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: