Leto dni GDPR

V soboto, 25. 5. 2019, je minilo natanko leto dni od uveljavitve Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), ki je bila označena kot največja sprememba na področju varstva osebnih podatkov preteklih desetletij in je postala referenčna točka v svetovnem merilu.

Nekatera podjetja, ki pri opravljanju svoje dejavnosti obdelujejo osebne podatke, so uskladila svoje poslovanje z določili GDPR, drugim je v interesu, da to storijo. V medijih so odmevali predvsem primeri izrečenih glob s strani nadzornih organov v tujini. Eden izmed prvih odmevnih primerov je bila globa v višini 400.000 EUR naložena bolnici na Portugalskem. 21. 1. 2019 je francoski Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) naložil podjetju Google globo v višini 50 milijonov EUR. Slovenski Informacijski pooblaščenec se je v preteklem letu ukvarjal predvsem z izdajo mnenj.

Ministrstvo za pravosodje je napovedalo sprejem zakona o varstvu osebnih podatkov v skladu (ZVOP-2) z uredbo poleti 2019. Po sprejemu ZVOP-2 je tako pričakovati aktivnejšo vlogo Informacijskega pooblaščenca pri izrekanju glob kršiteljem. Prizadevanje po uskladitvi svojega poslovanja z določili GDPR bi torej morala biti prioriteta vsakega upravljavca in obdelovalca, ki tega področja še ni uredil.

SORODNE OBJAVE
Privolitev upnika v prevzem dolga

Privolitev upnika v prevzem dolga

Vrhovno sodišče Republike Slovenije (»Vrhovno sodišče«) je izdalo sodbo, opr. št. III Ips 1/2022 z dne 10. 5. 2022, v…

Preberi več
Ustavno sodišče RS razveljavilo določbi Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)

Ustavno sodišče RS razveljavilo določbi Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)

Ustavno sodišče (v nadaljevanju: »USRS«) je dne 26. 5. 2022 sprejelo dve odločbi, v katerih je razveljavilo tretji odstavek 65….

Preberi več
Dopolnjena Odvetniška tarifa s spremenjenim oštevilčenjem tarifnih številk že v veljavi

Dopolnjena Odvetniška tarifa s spremenjenim oštevilčenjem tarifnih številk že v veljavi

Skupščina Odvetniške zbornice je 13. aprila 2022 sprejela Spremembe in dopolnitve Odvetniške tarife, ki so bile objavljene v Uradnem listu…

Preberi več

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: