Kako pa vi financirate vaše (zagonsko) podjetje?

Mala in srednja podjetja (MSP) predstavljajo hrbtenico evropskega gospodarstva, saj zaposlujejo dve tretjini vseh delavcev in ustvarijo skoraj 60% vse dodane vrednosti. Poleg tega zagonski MSP igrajo odločilno vlogo pri gospodarski rasti. Zato si Evropska unija že dalj časa – vse od Akta za mala podjetja iz leta 2008 dalje – izrazito prizadeva za izboljšanje poslovnega okolja v katerem delujejo MSP.

Pomemben vidik delovanja MSP je njihov dostop do virov financiranja, tako lastniškega kot dolžniškega. Medtem ko imajo velika podjetja pogosto dostop do raznolikih virov pa so MSP – zlasti zagonski MSP – pogosto zapostavljeni. Zato se zadnji zakonodajni predlog Evropske komisije osredotoča prav na ta vidik njihovega poslovanja, in sicer z olajševanjem njihovega dostopa do t.i. večstranskih sistemov trgovanja (mutilateral trading facility; MTF).

MTF-ji so platforme, ki so podobne tradicionalnim reguliranim trgom (borzam), saj zagotavljajo določene standarde glede transparentnosti poslovanja ter omogočajo hitro izvedbo transakcij – s tem pa privabljajo investitorje. Hkrati pa MFT-ji družbam, s finančnimi instrumenti katerih se na njih trguje, nalagajo manj administrativnih obveznosti.

Evropska komisija želi z omenjenim predlogom še posebej olajšati dostop zagonskim MSP do MTF-jev, ki se osredotočajo na MSP (npr. z poenostavljenimi obveznostmi glede objave prospekta) ter nasploh zmanjšati njihove administrativne obremenitve (npr. glede obveznih razkritij skladno z Uredbo o zlorabah trga).

Na ta način transparentni večstranski trgi – ki privabljajo investitorje in so bili tradicionalno rezervirani za velika podjetja – postajajo lažje dostopni (zagonskim) MSP. Medtem ko edini slovenski MTF (SI ENTER, s katerim upravlja Ljubljanska borza) še ni specializiran za zagonska podjetja, pa nekateri tuji MTF-ji to že so – nam najbližji je MTF Zagrebške borze.

Ste že razmislili o uvrstitvi na MTF, kot načinu financiranja vašega podjetja?

SORODNE OBJAVE
Najnovejša sodna praksa Sodišča EU s področja varstva konkurence: ex post presoja koncentracije z vidika zlorabe prevladujočega položaja

Najnovejša sodna praksa Sodišča EU s področja varstva konkurence: ex post presoja koncentracije z vidika zlorabe prevladujočega položaja

Sodišče Evropske Unije (v nadaljevanju: »SEU«) je v postopku predhodnega odločanja izdalo sodbo v zadevi pod opr. št. C-449/21, Towercast…

Preberi več
DIREKTIVA EU glede poročanja podjetij o trajnostnosti

DIREKTIVA EU glede poročanja podjetij o trajnostnosti

Petega januarja 2023 je stopila v veljavo Direktiva o trajnostnem poročanju podjetij (“CSRD”)[1]. CSRD spreminja sedanjo direktivo o nefinančnem poročanju…

Preberi več
Ustavno sodišče je razveljavilo Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB)

Ustavno sodišče je razveljavilo Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB)

Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-4/20-66 z dne 16. 2. 2023, v postopku, začetem na zahtevo Banke Slovenije, v celoti razveljavilo…

Preberi več

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: