Kako pa vi financirate vaše (zagonsko) podjetje?

Mala in srednja podjetja (MSP) predstavljajo hrbtenico evropskega gospodarstva, saj zaposlujejo dve tretjini vseh delavcev in ustvarijo skoraj 60% vse dodane vrednosti. Poleg tega zagonski MSP igrajo odločilno vlogo pri gospodarski rasti. Zato si Evropska unija že dalj časa – vse od Akta za mala podjetja iz leta 2008 dalje – izrazito prizadeva za izboljšanje poslovnega okolja v katerem delujejo MSP.

Pomemben vidik delovanja MSP je njihov dostop do virov financiranja, tako lastniškega kot dolžniškega. Medtem ko imajo velika podjetja pogosto dostop do raznolikih virov pa so MSP – zlasti zagonski MSP – pogosto zapostavljeni. Zato se zadnji zakonodajni predlog Evropske komisije osredotoča prav na ta vidik njihovega poslovanja, in sicer z olajševanjem njihovega dostopa do t.i. večstranskih sistemov trgovanja (mutilateral trading facility; MTF).

MTF-ji so platforme, ki so podobne tradicionalnim reguliranim trgom (borzam), saj zagotavljajo določene standarde glede transparentnosti poslovanja ter omogočajo hitro izvedbo transakcij – s tem pa privabljajo investitorje. Hkrati pa MFT-ji družbam, s finančnimi instrumenti katerih se na njih trguje, nalagajo manj administrativnih obveznosti.

Evropska komisija želi z omenjenim predlogom še posebej olajšati dostop zagonskim MSP do MTF-jev, ki se osredotočajo na MSP (npr. z poenostavljenimi obveznostmi glede objave prospekta) ter nasploh zmanjšati njihove administrativne obremenitve (npr. glede obveznih razkritij skladno z Uredbo o zlorabah trga).

Na ta način transparentni večstranski trgi – ki privabljajo investitorje in so bili tradicionalno rezervirani za velika podjetja – postajajo lažje dostopni (zagonskim) MSP. Medtem ko edini slovenski MTF (SI ENTER, s katerim upravlja Ljubljanska borza) še ni specializiran za zagonska podjetja, pa nekateri tuji MTF-ji to že so – nam najbližji je MTF Zagrebške borze.

Ste že razmislili o uvrstitvi na MTF, kot načinu financiranja vašega podjetja?

SORODNE OBJAVE
Sodna praksa sodišča Evropske unije: Odstop od paketnega potovanja v primeru izrednih okoliščin

Sodna praksa sodišča Evropske unije: Odstop od paketnega potovanja v primeru izrednih okoliščin

Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju: »SEU«) je s sodbo v zadevi opr. št. C-83/22 z dne 14. 9. 2023 (v nadaljevanju: »Sodba«)…

Preberi več
Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – ukrepi za reševanje stanovanjske stike

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – ukrepi za reševanje stanovanjske stike

Z dnem 2. 9. 2023 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz…

Preberi več
Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – Ukrepi na davčnem področju

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – Ukrepi na davčnem področju

Z dnem 2. 9. 2023 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz…

Preberi več

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: