Gostovane avtorske pravice – ali vas zavezuje nova direktiva EU?

V sredini leta 2019 je začela veljati Direktiva (EU) 2019/790 o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu, ki je spremenila direktivi o pravnem varstvu baz podatkov in o avtorskih pravicah v informacijski družbi. Ena izmed sprememb je sporna določba, ki ponudnikom storitev deljenja vsebin na spletu nalaga obveznosti glede varovanih vsebin, ki jih na strežnik naložijo uporabniki.

V skladu z direktivo bodo tako ponudniki storitev informacijske družbe, ki shranjujejo in ponujajo z namenom ustvarjanja dobička večjo količino avtorsko varovanih del, naloženo s strani uporabnikov, morali imeti dovoljenje imetnikov pravic. Spletni ponudniki se tako ne bodo mogli več zanašati na postopek prijave in odstranjevanja nezakonitih vsebin (notice and take down), ki jih je do sedaj v okviru izjeme »gostiteljstva« razbremenil odgovornosti. Odslej si bodo morali prizadevati pridobiti dovoljenje oziroma zagotoviti nerazpoložljivost specifičnih del ter v vsakem primeru hitro odstraniti s svojih spletnih mest ali onemogočiti dostop do varovanih del ter preprečiti prihodnje kršitve. Na spletu bodo morali zagotoviti tudi učinkovit in hiter postopek za pritožbe in povrnitev škode.

Nedvomno je v interesu ponudnikom spletnih storitev, ki gostijo veliko količino vsebin uporabnikov, pravočasno implementirati tehnične rešitve za preverjanje kršitev in urediti licenciranje s spremembo splošnih pogojev. Direktivo mora Republika Slovenija implementirati v nacionalno zakonodajo sicer šele leta 2021. Kljub temu obveznosti ne veljajo v celoti za vse ponudnike oziroma je deljenje vsebin v določene namene dopustno. Zato je najmanj, kar bi spletni gostitelji morali storiti že sedaj, če želijo pravočasno prilagoditi svoje poslovenja, to, da preverijo ali jih nova pravila varstva avtorskih pravic na enotnem digitalnem trgu zavezujejo ali ne.

SORODNE OBJAVE
Sodna praksa sodišča Evropske unije: Odstop od paketnega potovanja v primeru izrednih okoliščin

Sodna praksa sodišča Evropske unije: Odstop od paketnega potovanja v primeru izrednih okoliščin

Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju: »SEU«) je s sodbo v zadevi opr. št. C-83/22 z dne 14. 9. 2023 (v nadaljevanju: »Sodba«)…

Preberi več
Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – ukrepi za reševanje stanovanjske stike

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – ukrepi za reševanje stanovanjske stike

Z dnem 2. 9. 2023 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz…

Preberi več
Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – Ukrepi na davčnem področju

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – Ukrepi na davčnem področju

Z dnem 2. 9. 2023 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz…

Preberi več

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: