Evropski parlament potrdil Uredbo o trgih kriptosredstev (MiCA)

Evropski parlament je 20.4.2023 s prepričljivo večino potrdil Uredbo o trgih kriptosredstev (The Markets in Cryptoassets Regulation; v nadaljevanju: Uredba MiCA).

Gre za celovito ureditev področja kriptovalut na ravni EU, ki je s trenutno edinstvena na svetu. Ureditev zasleduje cilje transparentnosti transferjev s kriptovalutami, nadzora nad ponudniki, varstva potrošnikov, preprečevanja manipulacij na trgu ter preprečevanja pranja denarja pri čemer naj bi še vedno ohranjala investicijski in razvojni potencial panoge v EU. Je del širšega svežnja o digitalnih financah, ki poleg obravnavane Uredbe MiCA zajema tudi strategijo za digitalne finance, akt o digitalni operativni odpornosti (DORA) – ki bo zajemal tudi ponudnike storitev v zvezi s kriptosredstvi – in predlog o pilotni ureditvi za veleprodajne uporabe na podlagi tehnologije razpršene evidence (DLT).

Kot poglavitne rešitve Uredbe MiCA lahko izpostavimo:

  • Ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi bodo za delovanje v EU potrebovali dovoljenje, ki ga bodo podeljevali nacionalni organi in bo veljalo v celi EU. Kar zadeva največje ponudnike storitev v zvezi s kriptosredstvi, bodo nacionalni organi redno pošiljali ustrezne informacije Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (v nadaljevanju: ESMA). Trenutno morajo kripto podjetja upoštevati 27 različnih regulativnih okvirov v državah članicah EU. V skladu z MiCA bodo veljali vseevropski predpisi, ki bodo podjetjem omogočili delovanje na celotnem kripto trgu EU z licenco, podeljeno v eni državi.
  • Pomembne obveznosti ponudnikov do strank, vključno z ustreznim komuniciranjem in načinom poslovanja, ustreznimi rezervami za zagotavljanje likvidnosti in potrebnimi postopki povračila v primeru izgube sredstev strank. Poleg tega bo vse tako imenovane „stabilne kovance“ nadzoroval Evropski bančni organ (EBA), pri čemer je prisotnost izdajatelja v EU predpogoj za vsako izdajo.
  • Podrobna pravila v zvezi s preprečevanjem zlorab na trgu s kriptosredstvi, predvsem kar zadeva tržne manipulacije in trgovanje na podlagi notranjih informacij.
  • Vzpostavitev ustreznega registra in določitev nadzorne pristojnosti ESMA v razmerju do ponudnikov ter sankcij za neupoštevanje pravil.
  • Nadzor nad okoljskim odtisom akterjev na trgu kriptosredstev.

Uredba ne podvaja določb v zvezi s pranjem denarja, a v sklopu vodenja registra med drugim vzpostavlja tudi strožji nadzor nad ponudniki, katerih matična družba se nahaja v državi s seznama EU, za katere obstaja veliko tveganje na področju preprečevanja pranja denarja. Strožje kontrole se lahko nanašajo tudi na delničarje in poslovodne osebe.

Nezamenljivi žetoni (NTF), tj. digitalna sredstva, ki predstavljajo stvarne predmete, kot so umetnost, glasba in videoposnetki, bodo izključeni iz področja uporabe, razen če spadajo v obstoječe kategorije kriptosredstev (za ta del se predvideva ločena ureditev v prihodnje).

Uredbo MiCA mora v prihodnjih mesecih potrditi še Svet EU, na kar sledi objava v Uradnem listu EU. Uporaba se predvideva postopoma, preko obdobja dveh let, začenši z julijem 2024.

SORODNE OBJAVE
Predlog novele Zakona o zaščiti živali

Predlog novele Zakona o zaščiti živali

Dne 13. 4. 2023 je skupina poslank in poslancev v Državni zbor posredovala besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o…

Preberi več
Novela Zakona o upravnem sporu (ZUS-1) zagotavlja večjo učinkovitost in hitrost odločanja v upravnem sporu

Novela Zakona o upravnem sporu (ZUS-1) zagotavlja večjo učinkovitost in hitrost odločanja v upravnem sporu

Junija bo v veljavo stopila novela C Zakona o upravnem sporu (»ZUS-1«), ki je bila objavljena v Uradnem listu RS…

Preberi več
Spremembe na področju evidence dela

Spremembe na področju evidence dela

Državni Zbor je na seji dne 21. 4. 2023 sprejel novelo Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti…

Preberi več

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: