Strokovnjaki

Strokovnjaki posedujemo vrhunsko znanje slovenskega, evropskega in mednarodnega gospodarskega prava. Slovenskim in tujim strankam ponujamo strokovno in poslovno učinkovito pravno rešitev. Predanost, visoko strokovno znanje in zaupno razmerje je tisto, kar nudimo vsem strankam. Trudimo se, da naše delo presega tradicionalne načine odvetniškega dela, saj se želimo primerjati z vrhunskimi tujimi odvetniškimi pisarnami na globalnem trgu.

Jan Sibinčič

Managing Partner

Jan je partner in vodja oddelka prevzemov in združitev ter korporacijskega prava. Svetuje v splošnih korporacijskih zadevah, transakcijah prevzemov in združitev, prestrukturiranju in postopkih v primeru insolventnosti. V zadnjem obdobju...

Uroš Križanec, LL.M.

Managing Partner

Uroš je partner in vodja pravdnega oddelka. Večinoma zastopa stranke v pravnih zadevah in pogodbenih pogajanjih. Ima izkušnje iz področja pogajanj, korporacijskih sporov, transakcij pri prevzemih in združitvah in splošno...

Nina Čuden

Partner

Nina pri svojem delu svetuje domačim in tujim strankam pri vprašanjih iz področij gospodarskega, delovnega in civilnega prava. V pisarni sodeluje zlasti pri postopkih prevzemov in združitev, številne izkušnje pa...

Matic Novak, LL.M.

Senior Counsel

Matic ima od vpisa v imenik odvetnikov več kot deset let izkušenj na področju mednarodnih prevzemnih in finančnih transakcij ter svetuje strankam na področju prevzemov in združitev, korporacijskega in statusnega...

mag. Sanja Vujanović

Odvetnica

Sanja svetuje pri vprašanjih delovnega, civilnega in gospodarskega prava. Zastopa stranke v civilnih in gospodarskih sporih v vseh fazah sodnih postopkov. Njena področja delovanja so tudi intelektualna lastnina, insolventnost in...

Iza Simčič

Odvetnica

Iza večinoma svetuje tujim in domačim korporacijam pri pravnih sporih. Njena področja so tudi insolventnost, delovno pravo, intelektualna lastnina in pravo nepremičninsko pravo. Govori slovenski, hrvaški, angleški, makedonski in srbski...

Katarina Škrbec, LL.M.

Odvetnica

Katarina svetuje domačim in tujim strankam na področju korporacijskega prava, združitev in prevzemov, bančništva in financ, prestrukturiranja in insolvenčnega prava. Pri svojem delu redno svetuje in zastopa stranke v vseh...

Dinar Rahmatullin

Odvetnik

Dinar zlasti svetuje strankam pri vprašanjih s področij korporacijskega in konkurenčnega prava ter sodeluje pri postopkih prevzemov in združitev. Ima izkušnje tudi na področjih delovnega in civilnega prava. Govori slovenski,...

Teja Podržaj

Odvetnica

Teja svetuje strankam na področju civilnega, delovnega in gospodarskega prava. Stranke zastopa v gospodarskih in civilnih sporih v vseh fazah sodnih postopkov, kot tudi v postopkih alternativnega reševanja sporov. Njena...

Martin Čarni

Odvetniški kandidat

Martin svetuje strankam v zvezi s civilnim in gospodarskim pravom ter jih zastopa v civilnih in gospodarskih sporih. Izkušnje ima tudi s področja prevzemov in združitev. Martin govori slovenski in...

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: