Dostop do odprtega interneta in komunikacije znotraj EU

Dne 1. 6. 2019 je začela veljati vladna Uredba o izvajanju uredbe (EU) o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta in v zvezi z maloprodajnimi cenami za regulirane komunikacije znotraj Evropske unije. Določa predvsem način reševanja sporov v zvezi z dostopom do odprtega interneta ter kazenske določbe v primeru kršitev.

Uredba je pomembna za uporabnike in za ponudnike storitev. Uporabnikom v primeru razhajanja med dejansko zmogljivostjo storitve dostopa do interneta in zmogljivostjo, navedeno v pogodbi, omogoča reševanje sporov pri operaterju in Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS). Za ponudnike storitev dostopa do interneta je uredba pomembna, zato ker opozarja na njihove obveznosti glede enakega in nediskriminatornega zagotavljanja storitev dostopa do interneta ter ukrepov glede preglednosti. V vsaki pogodbi, ki vključuje storitve dostopa do interneta, so dolžni navesti obvezne informacije in jih objaviti, prav tako pa morajo vzpostaviti preproste in učinkovite postopke za obravnavanje pritožb končnih uporabnikov. Glede maloprodajnih cen za regulirane komunikacije znotraj EU denimo opozarjajo na obveznost ponudnikov, da ne smejo zaračunati cen, ki bi presegale 0,19 EUR na minuto za klice in 0,06 EUR za SMS sporočilo.

Za kršitve je ponudnik storitev lahko oglobljen največ v višini 125.000 EUR. Za ponudnike storitev dostopa do interneta in reguliranih komunikacij znotraj EU je tako izredno pomembno revidirati pogodbe in splošne pogoje ter preveriti možnosti glede zaračunavanja cen.

SORODNE OBJAVE
V veljavo je stopil Akt EU o digitalnih trgih

V veljavo je stopil Akt EU o digitalnih trgih

Dne 1. 11. 2022 je v Evropski uniji stopila v veljavo Uredba (EU) 2022/1925 Evropskega parlamenta in Sveta z dne…

Preberi več
Ustavno sodišče je ugotovilo neskladnost 27. člena Zakona o dohodnini z Ustavo RS

Ustavno sodišče je ugotovilo neskladnost 27. člena Zakona o dohodnini z Ustavo RS

Ustavno sodišče je dne 29. 9. 2022 s sodbo opr. št. U-I-26/20 ugotovilo, da je 5. točka 27. člena Zakona o dohodnini…

Preberi več
Ustavno sodišče je ugotovilo neskladnost 27. člena Zakona o dohodnini z Ustavo RS

Ustavno sodišče je ugotovilo neskladnost 27. člena Zakona o dohodnini z Ustavo RS

Ustavno sodišče je dne 29. 9. 2022 s sodbo opr. št. U-I-26/20 ugotovilo, da je 5. točka 27. člena Zakona o dohodnini…

Preberi več

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: