Dostop do odprtega interneta in komunikacije znotraj EU

Dne 1. 6. 2019 je začela veljati vladna Uredba o izvajanju uredbe (EU) o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta in v zvezi z maloprodajnimi cenami za regulirane komunikacije znotraj Evropske unije. Določa predvsem način reševanja sporov v zvezi z dostopom do odprtega interneta ter kazenske določbe v primeru kršitev.

Uredba je pomembna za uporabnike in za ponudnike storitev. Uporabnikom v primeru razhajanja med dejansko zmogljivostjo storitve dostopa do interneta in zmogljivostjo, navedeno v pogodbi, omogoča reševanje sporov pri operaterju in Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS). Za ponudnike storitev dostopa do interneta je uredba pomembna, zato ker opozarja na njihove obveznosti glede enakega in nediskriminatornega zagotavljanja storitev dostopa do interneta ter ukrepov glede preglednosti. V vsaki pogodbi, ki vključuje storitve dostopa do interneta, so dolžni navesti obvezne informacije in jih objaviti, prav tako pa morajo vzpostaviti preproste in učinkovite postopke za obravnavanje pritožb končnih uporabnikov. Glede maloprodajnih cen za regulirane komunikacije znotraj EU denimo opozarjajo na obveznost ponudnikov, da ne smejo zaračunati cen, ki bi presegale 0,19 EUR na minuto za klice in 0,06 EUR za SMS sporočilo.

Za kršitve je ponudnik storitev lahko oglobljen največ v višini 125.000 EUR. Za ponudnike storitev dostopa do interneta in reguliranih komunikacij znotraj EU je tako izredno pomembno revidirati pogodbe in splošne pogoje ter preveriti možnosti glede zaračunavanja cen.

SORODNE OBJAVE
Sodna praksa sodišča Evropske unije: Odstop od paketnega potovanja v primeru izrednih okoliščin

Sodna praksa sodišča Evropske unije: Odstop od paketnega potovanja v primeru izrednih okoliščin

Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju: »SEU«) je s sodbo v zadevi opr. št. C-83/22 z dne 14. 9. 2023 (v nadaljevanju: »Sodba«)…

Preberi več
Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – ukrepi za reševanje stanovanjske stike

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – ukrepi za reševanje stanovanjske stike

Z dnem 2. 9. 2023 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz…

Preberi več
Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – Ukrepi na davčnem področju

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – Ukrepi na davčnem področju

Z dnem 2. 9. 2023 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz…

Preberi več

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: