Dostop do odprtega interneta in komunikacije znotraj EU

Dne 1. 6. 2019 je začela veljati vladna Uredba o izvajanju uredbe (EU) o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta in v zvezi z maloprodajnimi cenami za regulirane komunikacije znotraj Evropske unije. Določa predvsem način reševanja sporov v zvezi z dostopom do odprtega interneta ter kazenske določbe v primeru kršitev.

Uredba je pomembna za uporabnike in za ponudnike storitev. Uporabnikom v primeru razhajanja med dejansko zmogljivostjo storitve dostopa do interneta in zmogljivostjo, navedeno v pogodbi, omogoča reševanje sporov pri operaterju in Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS). Za ponudnike storitev dostopa do interneta je uredba pomembna, zato ker opozarja na njihove obveznosti glede enakega in nediskriminatornega zagotavljanja storitev dostopa do interneta ter ukrepov glede preglednosti. V vsaki pogodbi, ki vključuje storitve dostopa do interneta, so dolžni navesti obvezne informacije in jih objaviti, prav tako pa morajo vzpostaviti preproste in učinkovite postopke za obravnavanje pritožb končnih uporabnikov. Glede maloprodajnih cen za regulirane komunikacije znotraj EU denimo opozarjajo na obveznost ponudnikov, da ne smejo zaračunati cen, ki bi presegale 0,19 EUR na minuto za klice in 0,06 EUR za SMS sporočilo.

Za kršitve je ponudnik storitev lahko oglobljen največ v višini 125.000 EUR. Za ponudnike storitev dostopa do interneta in reguliranih komunikacij znotraj EU je tako izredno pomembno revidirati pogodbe in splošne pogoje ter preveriti možnosti glede zaračunavanja cen.

SORODNE OBJAVE
Privolitev upnika v prevzem dolga

Privolitev upnika v prevzem dolga

Vrhovno sodišče Republike Slovenije (»Vrhovno sodišče«) je izdalo sodbo, opr. št. III Ips 1/2022 z dne 10. 5. 2022, v…

Preberi več
Ustavno sodišče RS razveljavilo določbi Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)

Ustavno sodišče RS razveljavilo določbi Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)

Ustavno sodišče (v nadaljevanju: »USRS«) je dne 26. 5. 2022 sprejelo dve odločbi, v katerih je razveljavilo tretji odstavek 65….

Preberi več
Dopolnjena Odvetniška tarifa s spremenjenim oštevilčenjem tarifnih številk že v veljavi

Dopolnjena Odvetniška tarifa s spremenjenim oštevilčenjem tarifnih številk že v veljavi

Skupščina Odvetniške zbornice je 13. aprila 2022 sprejela Spremembe in dopolnitve Odvetniške tarife, ki so bile objavljene v Uradnem listu…

Preberi več

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: