BLIŽA SE ROK ZA ODDAJO NAPOVEDI ZA ODMERO DOHODNINE IN DAVKOV TER DAVČNIH OBRAČUNOV

S koncem meseca februarja poteče rok za oddajo več davčnih napovedi za odmero dohodnine in davkov za leto 2022, in sicer:

  • napoved za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala (tj. dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, obresti na denarne depozite, drugih obresti in dividend);
  • napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem; ter
  • napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov.

Zgoraj navedene napovedi je mogoče oddati elektronsko prek spletnega portala eDavki ali v fizični obliki na predpisanem obrazcu, ki se odda osebno ali s priporočeno pošto pri pristojnem finančnem uradu do vključno 28. februarja 2023. Podrobna navodila glede oddaje posameznih napovedi so vsebovana v Javnem pozivu FURS.

Dohodki iz kapitala so obdavčeni po 25-odstotni stopnji, ki se znižuje na vsakih pet let imetništva, tako da po prvih petih letih imetništva kapitala znaša 20 odstotkov, po  desetih letih 15 odstotkov, po 15 letih pa 0 odstotkov. Obresti, izplačane v bankah in hranilnicah v Sloveniji ali EU, so obdavčene le nad 1.000,00 EUR, kadar pa obresti izplača banka ali hranilnica, ki ni članica EU, so obdavčene vse prejete obresti ne glede na znesek.

Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem morajo oddati vsi zavezanci, ki so v letu 2022 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje. Dohodek iz oddajanja premoženja v najem v letu 2022 se obdavčuje po 15 odstotni stopnji od prejetih najemnin, znižanih za normirane stroške v višini 10 odstotkov. Namesto normiranih stroškov lahko zavezanec uveljavlja tudi dejanske stroške, ki ohranjajo uporabno vrednost premoženja. Zavezanci, ki so rezidenti Republike Slovenije, morajo napovedati vse dohodke iz oddajanja premoženja v najem z virom v Sloveniji, kot tudi izven nje, za nerezidente pa ta obveznost velja samo za dohodke od oddajanja premoženja v najem z virom v Sloveniji.

V zvezi z odmero dohodnine od dohodka od oddajanja premoženja v najem je FURS pred kratkim naznanil, da bo poostril nadzor na terenu.

Za izvedene finančne instrumente velja, da je odsvojitev pred potekom 12 mesecev imetništva obdavčena po 40-odstotni stopnji, kasneje pa je odsvojitev obdavčena po 27,5-odstotni stopnji in se z leti znižuje tako, da po 20 letih imetništva davka ob odsvojitvi ni potrebno plačati.

Poleg roka za zgornje napovedi, se bliža tudi rok za oddajo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ter davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2022. Oba obračuna je potrebno oddati elektronsko preko spletnega portala eDavki, in sicer najpozneje 31. marca 2023.

SORODNE OBJAVE
Sodna praksa sodišča Evropske unije: Odstop od paketnega potovanja v primeru izrednih okoliščin

Sodna praksa sodišča Evropske unije: Odstop od paketnega potovanja v primeru izrednih okoliščin

Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju: »SEU«) je s sodbo v zadevi opr. št. C-83/22 z dne 14. 9. 2023 (v nadaljevanju: »Sodba«)…

Preberi več
Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – ukrepi za reševanje stanovanjske stike

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – ukrepi za reševanje stanovanjske stike

Z dnem 2. 9. 2023 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz…

Preberi več
Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – Ukrepi na davčnem področju

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP) – Ukrepi na davčnem področju

Z dnem 2. 9. 2023 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz…

Preberi več

Naslov:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: