Legal Notice

To sporočilo pošilja odvetniška družba ter je zaupno in ima lahko poseben pomen. Namenjeno je zgoraj navedeni osebi. Če niste želeni naslovnik, Vas prosimo, da nas o tem nemudoma obvestite in ne berete, kopirate, uporabljate ali razkrivate tega sporočila drugim ter da iz svojega sistema takoj izbrišete sporočilo in morebitne priponke.

This message is being sent from a law firm and is confidential and may also be privileged. It is intended for the individual named above. If you are not the intended recipient, please notify us immediately and do not read, copy, use or disclose this communication to third parties and delete the message and any attachment from your system without delay.

Odvetniška družba Sibinčič Križanec o.p. d.o.o., Vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, osnovni kapital: 20.000,00 EUR, davčna št.: SI20342632, matična št.: 6298206000, Transakcijski račun: UniCredit banka Slovenija d.d., IBAN: SI56 2900 0005 0786 923.

Law firm Sibinčič Križanec l.f. Ltd. signed in the Court Register of District Court in Ljubljana, share capital: EUR 20,000.00, tax no (VAT): SI20342632, registration no.: 629820600, Bank account: UniCredit banka Slovenija d.d., IBAN: SI56 2900 0005 0786 923.

Address:

Dalmatinova ulica 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenia

Phone:

+386 59 097 400
+386 59 097 410

Email:

info@s-k.law

Social: